Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

За колегията

Протокол № 1 от заседание на Избирателната комисия
Приложение № 1 Образец на предложение за делегати
Дневен ред за 31.03.2021
Покана/Държавен вестник
Протокол №12 от 23.03.2021
Протокол №11 от 19.03.2021
Протокол №2 от 14.01.2020
Протокол №1 от 07.01.2020
Протокол №12 от 07.04.2020
Протокол №13 от 14.04.2020
Отчет по Бюджета на САК за 2020 г.
Протокол №11 от 31.03.2020
Протокол №10 от 24.03.2020
Дневен ред за 25.02.2020
Дневен ред за 18.02.2020
ПРОТОКОЛ №28 от заседание на Избирателната комисия
Дневен ред за 04.03.2020
Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Резултати от избора: ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
Резултати от избора: ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА
ПРОТОКОЛ  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки