Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

За колегията

ПРОТОКОЛ №14 от заседание на Избирателната комисия
Доклад за организираните събития и дейността на САК през 2019 г.
ПРОТОКОЛ №13 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №12 от заседание на Избирателната комисия
Годишен финансов отчет на САК за 2020
ПРОТОКОЛ №11 от заседание на Избирателната комисия
Приложение №1 към Протокол №11 - ИБ ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА
Приложение №2 към Протокол №11 - ИК ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА
ПРОТОКОЛ №10 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №9 от заседание на Избирателната комисия
Приложение №2 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ  за произвеждане на изборите за делегати от СAK
ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Избирателната комисия
Съобщение от ИК на САК
ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия
Протокол №34 от 17.12.2019
ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Избирателната комисия
Протокол №33 от 10.12.2019
ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия
Приложение №4 Регистър за вписване на предложенията за кандидати за избор от общото събрание на адвокатите от САК, за членове в органи на САК
Приложение №3 ДЕКЛАРАЦИЯ
Общо събрание и избори за органи на САК и за делегати на САК за ОСАС,  насрочени за 25 - 26.01.2020 г.
Протокол №32 от 03.12.2019
ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Избирателната комисия
Приложение №1 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за провеждане на избори за органи на САК
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки