Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

За колегията

Иван Веселинов Ангелов
Даниела Иванова Никифорова
Калина Иванова Кавалджиева
Мария Димитрова Тончева
Тодорка Димитрова Ангелова
Ненка Иванова Иванова
Делина Павлова Павлова
Екатерина Спасова Методиева
 Владимир Тодоров Петков
Бригита Емилова Костова-Атанасова
Радослав Иванов Тонев
Любка Младенова Ценова
Даниела Георгиева Хаджова
Трендафил Бонев Трендафилов
Дневен ред за 30.03.2022
Протокол № 8 от 02.03.2022 г.
Дневен ред за 16.03.2022
Дневен ред за 02.03.2022
Протокол № 7 от 16.02.2022 г.
Дневен ред за 16.02.2022
Закон за Адвокатурата
Комисия по правните въпроси и законодателството
Междинен отчет по бюджета за 2021 г.
Протокол № 5 от 02.02.2022 г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки