Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

За колегията

Резултати от избора: ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА
ПРОТОКОЛ №27 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №26 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №25 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №24 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №23 от заседание на Избирателната комисия
ВАЖНО РЕШЕНИЕ НА ИК НА САК
ПРОТОКОЛ №22 от заседание на Избирателната комисия
Допълнителен избор за органи на САК и за делегати на САК за ОСАС насрочен за 02.02.2020 г.
Резултати от избора: ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА
ПРОТОКОЛ  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА
Резултати от избора: ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Резултати от избора: ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРОТОКОЛ №21 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №20 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №19 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №18 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №17 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №16 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №15 от заседание на Избирателната комисия
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки