Дневен ред за 11.10.2023

Д Н Е В Е НР Е Д

за извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 11.10.2023 г.,сряда, 13:30 часа

1. Обсъждане на действия по повод Заповед № РД-12-12/05.10.2023 г. на Областния управител на Област Бургас.

Докладва: адв. Христо Хинов

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне