Дневен ред за 31.01.2024 г.

Д Н Е В Е НР Е Д

за извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 31.01.2024 г.,сряда, от 14.00 часа

1. Финансово-организационни въпроси.

1.1. Обсъждане и вземане на решения за увеличаване броя на избирателните бюра за балотаж на 04.02.2024 г.

Докладва: адв.Стефан Марчев, адв. Христо Хинов

Проект за решение: съгласно доклада.

1.2. Обсъждане и вземане на решение за увеличаване размера на възнагражденията на членовете на Избирателната комисия за балотажа на 04.02.2024 г.

Докладва : адв. Стефан Марчев, адв.Христо Хинов

Проект на решение: съгласно доклада.

1.3. Одобряване на разходи, свързани споръчване на бюлетини и наем на

зала в Гранд хотел „Астория“ (бивш х-л „Родина“), зала „Опера“ за балотаж на 04.12.2024 г.

Докладва : адв. Стефан Марчев, адв.Христо Хинов

Проект на решение: съгласно доклада.

2. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициатививъзлагане на комисията да обобщи постъпилите в срок до 29.01.2024 г. становища от адвокати от САК по законопроекта за нов Закон за адвокатурата.

Докладват членове на комисията

Проект за решение: съгласно доклада.

3. САК да се включи като съорганизатор и да подкрепи идеята за провеждане на ролева игра „НАКАЗАТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС от А до…Я – 2024“ – част 2-ра.

Докладва : адв. Жана Кисьова

4. Вземане на решение по постъпило искане от СГС, ТО VI-7,за определяне на особен представител по т.д. № 148/2024 г. с определен размер на възнаграждение 100 лв.

Докладва : адв. Десислава Миразчийска

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне