РЕШЕНИЕ №23/29.01.2017 г.

РЕШЕНИЕ
23/29.01.2017 г.

относно: избор на делегати на Софийската адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 29.01.2017 г. в 18,00 ч.

 

ОБЯВИ следните резултати от избора:

 

 

 Брой на избирателните бюра

13

Брой на ИБ, представили протоколи за проведения избор

13

Брой адвокати според избирателните списъци

5725

Брой гласували адвокати според подписите в избирателния списък

1121

от които - Брой на адвокатите, гласували чрез пълномощници

421

Брой на пълномощните

421

Брой намерени бюлетини без пликове в избирателните кутии

0

Брой намерени пликове в изборните кутии

1121

Брой преброени бюлетини, намерени в изборните кутии

1115

Брой действителни бюлетини, намерени в изборните кутии

1082

Брой недействителни бюлетини, намерени в изборните кутии

33

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ

 

Брой мандати за разпределяне: 147

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

(избран/допълнителен избор)

1. Ангел Симеонов Калайджиев

636 гласа

ИЗБРАН

2. Георги Николов Атанасов

528 гласа

допълнителен избор

3. Бойко Атанасов Войнов

612 гласа

ИЗБРАН

4. Валя Симеонова Гигова

584 гласа

ИЗБРАН

5. Людмил Николов Рангелов

618 гласа

ИЗБРАН

6. Красимир Иванов Краев

511 гласа

допълнителен избор

7. Георги Георгиев Димитров

606 гласа

ИЗБРАН

8. Стефан Христов Ботев

622 гласа

ИЗБРАН

9. Ралица Босилкова Негенцова

645 гласа

ИЗБРАН

10. Добринка Георгиева Гърневска

535 гласа

допълнителен избор

11. Ценимир Братоев Братоев

578 гласа

ИЗБРАН

12. Валентин Габриел Бенатов

586 гласа

ИЗБРАН

13. Даниела Стефанова Доковска

611 гласа

ИЗБРАН

14. Ина Николаева Лулчева

578 гласа

ИЗБРАН

15. Гроздан Добрев Добрев

568 гласа

ИЗБРАН

16. Ели Иванова Христова

555 гласа

ИЗБРАН

17. Вася Тодорова Илиева

535 гласа

допълнителен избор

18. Димитринка Стефанова Герганова

526 гласа

допълнителен избор

19. Дочка Спиридонова Хрусанова

568 гласа

ИЗБРАН

20. Нина Николова Седефова

532 гласа

допълнителен избор

21. Гергана Белчева Каравелова

488 гласа

допълнителен избор

22. Цанко Стефанов Славчев

487 гласа

допълнителен избор

23. Васил Тончев Василев

506 гласа

допълнителен избор

24. Филко Трендафилов Розов

546 гласа

ИЗБРАН

25. Таня Панайотова Градинарова

549 гласа

ИЗБРАН

26. Албена Василева Пенова

543 гласа

ИЗБРАН

27. Ана Драгомирова Велкова

584 гласа

ИЗБРАН

28. Цветана Иванова Чуклева

567 гласа

ИЗБРАН

29. Трифон Димитров Балевски

552 гласа

ИЗБРАН

30. Росен Томов Христов

576 гласа

ИЗБРАН

31. Мигуела Любомирова Григорова

497 гласа

допълнителен избор

32. Стоян Красимиров Кожухаров

489 гласа

допълнителен избор

33. Христо Руменов Ненков

520 гласа

допълнителен избор

34. ВЕСЕЛА СИМЕОНОВА САВОВА-ДИМИТРОВА

518 гласа

допълнителен избор

35. Йосиф Давид Герон

476 гласа

допълнителен избор

36. Асен Цветков Асенов

425 гласа

допълнителен избор

37. Екатерина Иванова Заркова

501 гласа

допълнителен избор

38. Стоил Димитров Машев

510 гласа

допълнителен избор

39. Анна Кръстева Василиева

493 гласа

допълнителен избор

40. Ивелин Васков Абаджиев

515 гласа

допълнителен избор

41. Ивайло Христов Цветков

487 гласа

допълнителен избор

42. Виктор Петров Бърчев

494 гласа

допълнителен избор

43. Елисавета Стоименова Иванова

484 гласа

допълнителен избор

44. Емил Григоров Николов

490 гласа

допълнителен избор

45. Кристина Петрова Кожухарова

493 гласа

допълнителен избор

46. Иван Георгиев Арнаудов

517 гласа

допълнителен избор

47. Александър Константинов Динев

510 гласа

допълнителен избор

48. Райчин Иванов Пръмов

503 гласа

допълнителен избор

49. Сава Василев Савов

487 гласа

допълнителен избор

50. Пламен Илиев Джуров

503 гласа

допълнителен избор

51. Янко Вакрилов Георгиев

493 гласа

допълнителен избор

52. Анна Илчева Серафимова

549 гласа

ИЗБРАН

53. Христо Цветанов Христов

549 гласа

ИЗБРАН

54. Йордан Вихъров Найденов

488 гласа

допълнителен избор

55. Димитър Любомиров Стефанов

496 гласа

допълнителен избор

56. Маргарита Милева Милева

500 гласа

допълнителен избор

57. Цветелина Георгиева Здравкова

549 гласа

ИЗБРАН

58. Силвия Огнянова Янчева

488 гласа

допълнителен избор

59. Александър Ивайлов Тонев

560 гласа

ИЗБРАН

60. Мартин Николаев Колев

479 гласа

допълнителен избор

61. Ралица Пламенова Топчиева

504 гласа

допълнителен избор

62. Антония Дойкова Иванова

492 гласа

допълнителен избор

63. Георги Стратиев Георгиев

493 гласа

допълнителен избор

64. Стефан Александров Ангелов

493 гласа

допълнителен избор

65. Чавдар Димитров Чалбуров

504 гласа

допълнителен избор

66. Красимир Йорданов Борисов

493 гласа

допълнителен избор

67. Веселина Вангелова Тодорова

500 гласа

допълнителен избор

68. Силвия Цецова Александрова

504 гласа

допълнителен избор

69. Милена Цветанова Златкова

489 гласа

допълнителен избор

70. Валери Иванов Иванов

507 гласа

допълнителен избор

71. Емил Христов Ценов

513 гласа

допълнителен избор

72. Ани Борисова Ценкова

485 гласа

допълнителен избор

73. Лилия Тозова Попова

490 гласа

допълнителен избор

74. Албена Петрова Димитрова

479 гласа

допълнителен избор

75. Николай Стоянов Танков

563 гласа

ИЗБРАН

76. Даринка Иванова Боева

526 гласа

допълнителен избор

77. Любен Димитров Клявчев

512 гласа

допълнителен избор

78. Ивайло Димитров Данов

703 гласа

ИЗБРАН

79. Христо Тодоров Христов

629 гласа

ИЗБРАН

80. Александър Димитров Машев

606 гласа

ИЗБРАН

81. Светлана Илиева Байчева

609 гласа

ИЗБРАН

82. Лидия Въчева Дикова

587 гласа

ИЗБРАН

83. Пейчо Йорданов Пейчев

624 гласа

ИЗБРАН

84. Борислав Станков Вълчев

498 гласа

допълнителен избор

85. Чавдар Георгиев Тончев

624 гласа

ИЗБРАН

86. Стефан Николаев Марчев

572 гласа

ИЗБРАН

87. Александър Андреев Андреев

574 гласа

ИЗБРАН

88. Мария Димитрова Вълканова

573 гласа

ИЗБРАН

89. Златка Стефанова Динева

552 гласа

ИЗБРАН

90. Динела Иванова Велкова

606 гласа

ИЗБРАН

91. Десислава Методиева Миразчийска

573 гласа

ИЗБРАН

92. Любомир Николаев Владикин

478 гласа

допълнителен избор

93. Лили Николова Лозанова

567 гласа

ИЗБРАН

94. Детелина Димитрова Попова

579 гласа

ИЗБРАН

95. Жанет Георгиева Желязкова-Трунгова

595 гласа

ИЗБРАН

96. Васил Георгиев Киров

575 гласа

ИЗБРАН

97. Георги Димитров Вълчанов

570 гласа

ИЗБРАН

98. Катерина Костадинова Кондакчиева

571 гласа

ИЗБРАН

99. Наталия Василева Илиева

553 гласа

ИЗБРАН

100. Румяна Кирилова Сидерова

614 гласа

ИЗБРАН

101. Станчо Цветанов Станков

555 гласа

ИЗБРАН

102. Лъчезар Йорданов Тодоров

569 гласа

ИЗБРАН

103. Станислава Димитрова Райчева

538 гласа

допълнителен избор

104. Вера Руменова Даскалова

561 гласа

ИЗБРАН

105. ГИНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

579 гласа

ИЗБРАН

106. Силвия Първанова Любенова

539 гласа

допълнителен избор

107. Светлана Лазарова Стоименова

551 гласа

ИЗБРАН

108. Милен Ангелов Дюлгеров

567 гласа

ИЗБРАН

109. Христо Владов Хинов

555 гласа

ИЗБРАН

110. Здравко Андонов Стойчев

547 гласа

ИЗБРАН

111. Анета Костадинова Ангелова

562 гласа

ИЗБРАН

112. Валентин Петров Маринов

538 гласа

допълнителен избор

113. Милена Валентинова Калчева-Кукушева

543 гласа

ИЗБРАН

114. Христо Иванов Христов

586 гласа

ИЗБРАН

115. Георги Ламбрев Бакалов

594 гласа

ИЗБРАН

116. Никола Димитров Рангелов

513 гласа

допълнителен избор

117. Антон Ангелов Ангелов

496 гласа

допълнителен избор

118. Вяра Атанасова Мукова

508 гласа

допълнителен избор

119. Тодор Георгиев Милачков

512 гласа

допълнителен избор

120. Марияна Величкова Попова

510 гласа

допълнителен избор

121. Десислава Валентинова Димитрова

500 гласа

допълнителен избор

122. Иван Николаев Иванов

510 гласа

допълнителен избор

123. Ради Иванов Дишовски

498 гласа

допълнителен избор

124. Мирослав Кирилов Димитров

511 гласа

допълнителен избор

125. Венета Енчева Владимирова

500 гласа

допълнителен избор

126. Милена Димитрова Железарова-Беленска

498 гласа

допълнителен избор

127. Пламен Василев Попадичов

504 гласа

допълнителен избор

128. Снежана Иванова Цекова

507 гласа

допълнителен избор

129. Лидия Георгиева Георгиева

510 гласа

допълнителен избор

130. Станимир Иванов Христов

493 гласа

допълнителен избор

131. Валентина Драйчева Бакалова

526 гласа

допълнителен избор

132. Нели Любомирова Виодорова

500 гласа

допълнителен избор

133. Гавраил Дончев Хрусанов

549 гласа

ИЗБРАН

134. Милчо Йорданов Бенгарски

524 гласа

допълнителен избор

135. Ненка Иванова Иванова

510 гласа

допълнителен избор

136. Георги Георгиев Ценев

526 гласа

допълнителен избор

137. Катерина Владимирова Граматикова

520 гласа

допълнителен избор

138. Невена Георгиева Личева

457 гласа

допълнителен избор

139. Красимир Йорданов Милев

495 гласа

допълнителен избор

140. Борислав Георгиев Ганчев

500 гласа

допълнителен избор

141. Борис Емилов Колев

139 гласа

допълнителен избор

142. Ива Иванова Згурова-Шопова

230 гласа

допълнителен избор

143. Иван Пенчев Иванов

191 гласа

допълнителен избор

144. Маринела Иванова Петрова-Ашикова

176 гласа

допълнителен избор

145. Даниел Радославов Асенов

176 гласа

допълнителен избор

146. Елена Владимирова Тодоровска

167 гласа

допълнителен избор

147. Милен Атанасов Шопов

183 гласа

допълнителен избор

148. Костадин Чанев Манев

167 гласа

допълнителен избор

149. Петьо Димитров Славов

177 гласа

допълнителен избор

150. Грета Борисова Ганева

183 гласа

допълнителен избор

151. Румен Василев Петров

156 гласа

допълнителен избор

152. Пламен Олегов Петков

164 гласа

допълнителен избор

153. Руска Георгиева Дучева

180 гласа

допълнителен избор

154. Любомир Константинов Пенчев

166 гласа

допълнителен избор

155. Явор Валентинов Харизанов

175 гласа

допълнителен избор

156. Светла Лозанова Миланова-Христова

164 гласа

допълнителен избор

157. Стефания Емилова Гичева-Деспотова

175 гласа

допълнителен избор

158. Емил Александров Георгиев

163 гласа

допълнителен избор

159. Георги Георгиев Попов

170 гласа

допълнителен избор

160. Мирослав Тодоров Мичев

181 гласа

допълнителен избор

161. Румяна Борисова Нехризова

182 гласа

допълнителен избор

162. Ивелина Иванова Виденова

164 гласа

допълнителен избор

163. Александър Щелиянов Щерионов

160 гласа

допълнителен избор

164. Велислав Величков Величков

206 гласа

допълнителен избор

165. Петромир Иванов Кънчев

212 гласа

допълнителен избор

166. Георги Дианов Гайдаров

223 гласа

допълнителен избор

167. Александър Александров Пелев

216 гласа

допълнителен избор

168. Валентина Петкова Каменарска

167 гласа

допълнителен избор

169. Петя Красимирова Кръстева

158 гласа

допълнителен избор

170. Стефан Костадинов Иванов

181 гласа

допълнителен избор

171. Мила Атанасова Коларова

167 гласа

допълнителен избор

172. Люба Илиева Атанасова

158 гласа

допълнителен избор

173. Евгени Николаев Христов

170 гласа

допълнителен избор

174. Юлиан Бориславов Николов

157 гласа

допълнителен избор

175. Стефания Димитрова Веселинова-Стоилова

155 гласа

допълнителен избор

176. Майкъл Билал Ел-Тал

298 гласа

допълнителен избор

177. Владимир Илков Павлов

313 гласа

допълнителен избор

178. Елена Георгиева Христова

319 гласа

допълнителен избор

179. Михаил Иванов Тодоров

351 гласа

допълнителен избор

180. Ваня Апостолова Нончева-Гендова

300 гласа

допълнителен избор

181. Мария Христова Дрехарова

74 гласа

допълнителен избор

182. Иван Тодоров Грошев

85 гласа

допълнителен избор

183. Севдалина Димитрова Георгиева

82 гласа

допълнителен избор

184. Веселин Иванов Генов

35 гласа

допълнителен избор

185. Мария Петрова Колева

72 гласа

допълнителен избор

186. Владимир Радославов Дончев

174 гласа

допълнителен избор

187. Николай Стефанов Руневски

216 гласа

допълнителен избор

188. Стефан Йорданов Стефанов

145 гласа

допълнителен избор

189. Николай Райков Николов

137 гласа

допълнителен избор

190. Стоянка Кирилова Витанова

146 гласа

допълнителен избор

191. Стоян Митев Желев

177 гласа

допълнителен избор

192. Александър Василев Хамънов

231 гласа

допълнителен избор

193. Ирина Василева Начкова

188 гласа

допълнителен избор

194. Николай Георгиев Генчев

145 гласа

допълнителен избор

195. Николай Илиев Николов

142 гласа

допълнителен избор

196. Виктор Александров Рашев

182 гласа

допълнителен избор

197. Христо Николаев Копаранов

141 гласа

допълнителен избор

198. Елисавета Йорданова Йотова

137 гласа

допълнителен избор

199. Емил Митков Йошев

142 гласа

допълнителен избор

200. Таня Пеева Иванова

125 гласа

допълнителен избор

201. Звезделин Емилов Лазаров

159 гласа

допълнителен избор

202. Георги Иванов Неделчев

127 гласа

допълнителен избор

203. Елка Бойчова Пороминска

179 гласа

допълнителен избор

204. Константин Петров Димитров

182 гласа

допълнителен избор

205. Пламен Йорданов Ангелов

225 гласа

допълнителен избор

206. Петя Станимирова Колчева

152 гласа

допълнителен избор

207. Момка Йовчева Дженева

129 гласа

допълнителен избор

208. Надя Тошкова Банчева

197 гласа

допълнителен избор

209. Чавдар Петров Пенков

158 гласа

допълнителен избор

210. Николай Николов Тодоров

125 гласа

допълнителен избор

211. Николай Георгиев Манчев

130 гласа

допълнителен избор

212. Десислава Александрова Алексиева

125 гласа

допълнителен избор

213. Веселина Благоева Иванова

130 гласа

допълнителен избор

214. Даниела Георгиева Вулева

142 гласа

допълнителен избор

215. Мария Делчева Ганчева

136 гласа

допълнителен избор

216. Бригита Емилова Костова-Атанасова

153 гласа

допълнителен избор

217. Лина Ибрахим Тадрос

134 гласа

допълнителен избор

218. Ирен Георгиева Цветкова

138 гласа

допълнителен избор

219. Йова Валентинова Чемширова

123 гласа

допълнителен избор

220. Венера Николова Безина

135 гласа

допълнителен избор

221. Деница Николаева Димитрова

121 гласа

допълнителен избор

222. Симона Димитрова Банова

176 гласа

допълнителен избор

223. Маргарита Ангелова Нешева

123 гласа

допълнителен избор

224. Виолета Александрова Христоскова

123 гласа

допълнителен избор

225. Виолета Валентинова Недялкова-Стойкова

119 гласа

допълнителен избор

226. Цветанка Иванова Павлова-Иванова

116 гласа

допълнителен избор

227. Бистра Иванова Спасова

165 гласа

допълнителен избор

228. Цветелина Петрова Гуцина

119 гласа

допълнителен избор

229. Емилия Михайлова Константинова

118 гласа

допълнителен избор

230. Десислава Красинова Каменова

180 гласа

допълнителен избор

231. Елиза Николаева Николова

139 гласа

допълнителен избор

232. Величка Иванова Алмишева

127 гласа

допълнителен избор

233. Валентина Тодорова Бачийска

153 гласа

допълнителен избор

234. Борислав Бориславов Несторов

132 гласа

допълнителен избор

235. Донка Георгиева Цолова

116 гласа

допълнителен избор

236. Боян Владимиров Станев

130 гласа

допълнителен избор

237. Димитър Донев Митев

119 гласа

допълнителен избор

238. Теофил Ивов Витанов

130 гласа

допълнителен избор

239. Августина Ивова Витанова

129 гласа

допълнителен избор

240. Енчо Йорданов Кузманов

125 гласа

допълнителен избор

241. Мирослав Петров Христов

116 гласа

допълнителен избор

242. Елеонора Кирилова Петрова

123 гласа

допълнителен избор

243. Христина Ангелова Николова-Йошева

119 гласа

допълнителен избор

244. Щерьо Стефанов Ножаров

117 гласа

допълнителен избор

245. Георги Атанасов Матев

110 гласа

допълнителен избор

246. Стефан Йорданов Първанов

137 гласа

допълнителен избор

247. Маньо Андреев Манев

126 гласа

допълнителен избор

248. Ищван Йосиф Модра

123 гласа

допълнителен избор

249. Димитър Иванов Митов

128 гласа

допълнителен избор

250. Иван Цеков Антонов

117 гласа

допълнителен избор

251. Светлана Христова Гюрова

120 гласа

допълнителен избор

252. Таня Найденова Иванова-Митова

129 гласа

допълнителен избор

253. Ясен Георгиев Стоев

127 гласа

допълнителен избор

254. Борис Симеонов Михайлов

91 гласа

допълнителен избор

255. Наталия Николова Тодорова

23 гласа

допълнителен избор

256. Павел Петров Смолички

97 гласа

допълнителен избор

257. Райна Иванова Аврамова

47 гласа

допълнителен избор

258. Гаврил Стефанов Благоев

72 гласа

допълнителен избор

259. Татяна Иванова Лихарска-Велкова

95 гласа

допълнителен избор

260. Петър Стоянов Божков

81 гласа

допълнителен избор

261. Веселин Веселинов Менкаджиев

19 гласа

допълнителен избор

262. Александър Любенов Петров

45 гласа

допълнителен избор

263. Росица Георгиева Димитрова

96 гласа

допълнителен избор

264. Кирил Иванов Александров

34 гласа

допълнителен избор

265. Иван Маринов Вълчев

25 гласа

допълнителен избор

266. Красимира Димитрова Янева-Михайловска

55 гласа

допълнителен избор

267. Петър Кирилов Петров

92 гласа

допълнителен избор

268. Янаки Енчев Зибилянов

87 гласа

допълнителен избор

269. Даниела Иванова Никифорова

135 гласа

допълнителен избор

270. Динко Йорданов Кънчев

404 гласа

допълнителен избор

271. ЙОРДАНКА РАНГЕЛОВА БЕКИРСКА-ДИМИТРОВА

96 гласа

допълнителен избор

272. Йордан Веселинов Петелов

97 гласа

допълнителен избор

273. АТАНАСЯ ИВАНОВА БОРАДЖИЕВА-АНГЕЛОВА

97 гласа

допълнителен избор

274. Владислав Александров Янев

197 гласа

допълнителен избор

275. Мария Василева Делчева

70 гласа

допълнителен избор

276. Красимира Янкова Господинова

46 гласа

допълнителен избор

277. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

135 гласа

допълнителен избор

278. Вержиния Калинова Дакова

52 гласа

допълнителен избор

279. Сабие Мусова Реджебова

40 гласа

допълнителен избор

280. Методи Христов Соколов

39 гласа

допълнителен избор

281. Александър Атанасов Великов

40 гласа

допълнителен избор

282. Александър Богомилов Янкулов

41 гласа

допълнителен избор

283. Александър Михайлов Коджабашев

63 гласа

допълнителен избор

284. Андрей Вячеславович Чекунов

39 гласа

допълнителен избор

285. Валентина Видинова Адиркова

203 гласа

допълнителен избор

286. Велина Аспарухова Рашкова

56 гласа

допълнителен избор

287. Венелин Славчев Славчев

47 гласа

допълнителен избор

288. Веселин Рашков Рашков

56 гласа

допълнителен избор

289. Владимир Георгиев Шейтанов

136 гласа

допълнителен избор

290. Георги Боянов Милушев

59 гласа

допълнителен избор

291. Димо Вергилов Димов

89 гласа

допълнителен избор

292. Иван Георгиев Велов

56 гласа

допълнителен избор

293. Камен Добринов Добрев

101 гласа

допълнителен избор

294. Кирил Димитров Петров

124 гласа

допълнителен избор

295. Костадин Велизаров Костадинов

39 гласа

допълнителен избор

296. Людмил Цветанов Мошолов

44 гласа

допълнителен избор

297. Мариана Христова Цветкова

48 гласа

допълнителен избор

298. Мариела Йорданова Стайкова

129 гласа

допълнителен избор

299. Мария Николаева Стефанова

65 гласа

допълнителен избор

300. Менко Петров Менков

131 гласа

допълнителен избор

301. Меркадо Моис Натан

49 гласа

допълнителен избор

302. Момчил Георгиев Манчев

42 гласа

допълнителен избор

303. Николай Димитров Рангелов

131 гласа

допълнителен избор

304. Николай Евгениев Теохаров

58 гласа

допълнителен избор

305. Павел Георгиев Павлов

43 гласа

допълнителен избор

306. Рая Назар Назарян

45 гласа

допълнителен избор

307. Светозар Стефанов Светозаров

55 гласа

допълнителен избор

308. Силва Александрова Петкова

52 гласа

допълнителен избор

309. Станислава Георгиева Каракушева

117 гласа

допълнителен избор

310. Тервел Николов Георгиев

50 гласа

допълнителен избор

311. Тодор Илиев Трифонов

67 гласа

допълнителен избор

312. Тихомир Иванов Шолев

82 гласа

допълнителен избор

313. Иван Димитров Кабаиванов

97 гласа

допълнителен избор

314. Станьо Тодоров Михайлов

112 гласа

допълнителен избор

315. Димитър Кинов Стоянов

159 гласа

допълнителен избор

316. Мария Петрова Димитрова

127 гласа

допълнителен избор

317. Емил Георгиев Йорданов

178 гласа

допълнителен избор

318. Петър Веселинов Спасов

65 гласа

допълнителен избор

319. Христо Николаев Хинков

76 гласа

допълнителен избор

320. Емил Стефанов Симеонов

106 гласа

допълнителен избор

321. Асен Александров Асенов

125 гласа

допълнителен избор

 

Въз основа на резултате от избора, на основание чл.107 от ЗА, ИК на САК

 

Р Е Ш И:

 

I. Обявява за избрани следните 60 кандидати за делегати, посочени в списъка по-долу според номера в бюлетината за гласуване, както следва:

 

78. Ивайло Димитров Данов

703 гласа

ИЗБРАН

9. Ралица Босилкова Негенцова

645 гласа

ИЗБРАН

1. Ангел Симеонов Калайджиев

636 гласа

ИЗБРАН

79. Христо Тодоров Христов

629 гласа

ИЗБРАН

83. Пейчо Йорданов Пейчев

624 гласа

ИЗБРАН

85. Чавдар Георгиев Тончев

624 гласа

ИЗБРАН

8. Стефан Христов Ботев

622 гласа

ИЗБРАН

5. Людмил Николов Рангелов

618 гласа

ИЗБРАН

100. Румяна Кирилова Сидерова

614 гласа

ИЗБРАН

3. Бойко Атанасов Войнов

612 гласа

ИЗБРАН

13. Даниела Стефанова Доковска

611 гласа

ИЗБРАН

81. Светлана Илиева Байчева

609 гласа

ИЗБРАН

7. Георги Георгиев Димитров

606 гласа

ИЗБРАН

80. Александър Димитров Машев

606 гласа

ИЗБРАН

90. Динела Иванова Велкова

606 гласа

ИЗБРАН

95. Жанет Георгиева Желязкова-Трунгова

595 гласа

ИЗБРАН

115. Георги Ламбрев Бакалов

594 гласа

ИЗБРАН

82. Лидия Въчева Дикова

587 гласа

ИЗБРАН

12. Валентин Габриел Бенатов

586 гласа

ИЗБРАН

114. Христо Иванов Христов

586 гласа

ИЗБРАН

4. Валя Симеонова Гигова

584 гласа

ИЗБРАН

27. Ана Драгомирова Велкова

584 гласа

ИЗБРАН

94. Детелина Димитрова Попова

579 гласа

ИЗБРАН

105. ГИНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

579 гласа

ИЗБРАН

11. Ценимир Братоев Братоев

578 гласа

ИЗБРАН

14. Ина Николаева Лулчева

578 гласа

ИЗБРАН

30. Росен Томов Христов

576 гласа

ИЗБРАН

96. Васил Георгиев Киров

575 гласа

ИЗБРАН

87. Александър Андреев Андреев

574 гласа

ИЗБРАН

88. Мария Димитрова Вълканова

573 гласа

ИЗБРАН

91. Десислава Методиева Миразчийска

573 гласа

ИЗБРАН

86. Стефан Николаев Марчев

572 гласа

ИЗБРАН

98. Катерина Костадинова Кондакчиева

571 гласа

ИЗБРАН

97. Георги Димитров Вълчанов

570 гласа

ИЗБРАН

102. Лъчезар Йорданов Тодоров

569 гласа

ИЗБРАН

15. Гроздан Добрев Добрев

568 гласа

ИЗБРАН

19. Дочка Спиридонова Хрусанова

568 гласа

ИЗБРАН

28. Цветана Иванова Чуклева

567 гласа

ИЗБРАН

93. Лили Николова Лозанова

567 гласа

ИЗБРАН

108. Милен Ангелов Дюлгеров

567 гласа

ИЗБРАН

75. Николай Стоянов Танков

563 гласа

ИЗБРАН

111. Анета Костадинова Ангелова

562 гласа

ИЗБРАН

104. Вера Руменова Даскалова

561 гласа

ИЗБРАН

59. Александър Ивайлов Тонев

560 гласа

ИЗБРАН

16. Ели Иванова Христова

555 гласа

ИЗБРАН

101. Станчо Цветанов Станков

555 гласа

ИЗБРАН

109. Христо Владов Хинов

555 гласа

ИЗБРАН

99. Наталия Василева Илиева

553 гласа

ИЗБРАН

29. Трифон Димитров Балевски

552 гласа

ИЗБРАН

89. Златка Стефанова Динева

552 гласа

ИЗБРАН

107. Светлана Лазарова Стоименова

551 гласа

ИЗБРАН

25. Таня Панайотова Градинарова

549 гласа

ИЗБРАН

52. Анна Илчева Серафимова

549 гласа

ИЗБРАН

53. Христо Цветанов Христов

549 гласа

ИЗБРАН

57. Цветелина Георгиева Здравкова

549 гласа

ИЗБРАН

133. Гавраил Дончев Хрусанов

549 гласа

ИЗБРАН

110. Здравко Андонов Стойчев

547 гласа

ИЗБРАН

24. Филко Трендафилов Розов

546 гласа

ИЗБРАН

26. Албена Василева Пенова

543 гласа

ИЗБРАН

113. Милена Валентинова Калчева-Кукушева

543 гласа

ИЗБРАН

 

II. Допуска до участие в допълнителен избор за делегати на Софийска Адвокатска Колегия за Общото събрание на адвокатите от страната:

 

106. Силвия Първанова Любенова

539 гласа

допълнителен избор

103. Станислава Димитрова Райчева

538 гласа

допълнителен избор

112. Валентин Петров Маринов

538 гласа

допълнителен избор

10. Добринка Георгиева Гърневска

535 гласа

допълнителен избор

17. Вася Тодорова Илиева

535 гласа

допълнителен избор

20. Нина Николова Седефова

532 гласа

допълнителен избор

2. Георги Николов Атанасов

528 гласа

допълнителен избор

18. Димитринка Стефанова Герганова

526 гласа

допълнителен избор

76. Даринка Иванова Боева

526 гласа

допълнителен избор

131. Валентина Драйчева Бакалова

526 гласа

допълнителен избор

136. Георги Георгиев Ценев

526 гласа

допълнителен избор

134. Милчо Йорданов Бенгарски

524 гласа

допълнителен избор

33. Христо Руменов Ненков

520 гласа

допълнителен избор

137. Катерина Владимирова Граматикова

520 гласа

допълнителен избор

34. ВЕСЕЛА СИМЕОНОВА САВОВА-ДИМИТРОВА

518 гласа

допълнителен избор

46. Иван Георгиев Арнаудов

517 гласа

допълнителен избор

40. Ивелин Васков Абаджиев

515 гласа

допълнителен избор

71. Емил Христов Ценов

513 гласа

допълнителен избор

116. Никола Димитров Рангелов

513 гласа

допълнителен избор

77. Любен Димитров Клявчев

512 гласа

допълнителен избор

119. Тодор Георгиев Милачков

512 гласа

допълнителен избор

6. Красимир Иванов Краев

511 гласа

допълнителен избор

124. Мирослав Кирилов Димитров

511 гласа

допълнителен избор

38. Стоил Димитров Машев

510 гласа

допълнителен избор

47. Александър Константинов Динев

510 гласа

допълнителен избор

120. Марияна Величкова Попова

510 гласа

допълнителен избор

122. Иван Николаев Иванов

510 гласа

допълнителен избор

129. Лидия Георгиева Георгиева

510 гласа

допълнителен избор

135. Ненка Иванова Иванова

510 гласа

допълнителен избор

118. Вяра Атанасова Мукова

508 гласа

допълнителен избор

70. Валери Иванов Иванов

507 гласа

допълнителен избор

128. Снежана Иванова Цекова

507 гласа

допълнителен избор

23. Васил Тончев Василев

506 гласа

допълнителен избор

61. Ралица Пламенова Топчиева

504 гласа

допълнителен избор

65. Чавдар Димитров Чалбуров

504 гласа

допълнителен избор

68. Силвия Цецова Александрова

504 гласа

допълнителен избор

127. Пламен Василев Попадичов

504 гласа

допълнителен избор

48. Райчин Иванов Пръмов

503 гласа

допълнителен избор

50. Пламен Илиев Джуров

503 гласа

допълнителен избор

37. Екатерина Иванова Заркова

501 гласа

допълнителен избор

56. Маргарита Милева Милева

500 гласа

допълнителен избор

67. Веселина Вангелова Тодорова

500 гласа

допълнителен избор

121. Десислава Валентинова Димитрова

500 гласа

допълнителен избор

125. Венета Енчева Владимирова

500 гласа

допълнителен избор

132. Нели Любомирова Виодорова

500 гласа

допълнителен избор

140. Борислав Георгиев Ганчев

500 гласа

допълнителен избор

84. Борислав Станков Вълчев

498 гласа

допълнителен избор

123. Ради Иванов Дишовски

498 гласа

допълнителен избор

126. Милена Димитрова Железарова-Беленска

498 гласа

допълнителен избор

31. Мигуела Любомирова Григорова

497 гласа

допълнителен избор

55. Димитър Любомиров Стефанов

496 гласа

допълнителен избор

117. Антон Ангелов Ангелов

496 гласа

допълнителен избор

139. Красимир Йорданов Милев

495 гласа

допълнителен избор

42. Виктор Петров Бърчев

494 гласа

допълнителен избор

39. Анна Кръстева Василиева

493 гласа

допълнителен избор

45. Кристина Петрова Кожухарова

493 гласа

допълнителен избор

51. Янко Вакрилов Георгиев

493 гласа

допълнителен избор

63. Георги Стратиев Георгиев

493 гласа

допълнителен избор

64. Стефан Александров Ангелов

493 гласа

допълнителен избор

66. Красимир Йорданов Борисов

493 гласа

допълнителен избор

130. Станимир Иванов Христов

493 гласа

допълнителен избор

62. Антония Дойкова Иванова

492 гласа

допълнителен избор

44. Емил Григоров Николов

490 гласа

допълнителен избор

73. Лилия Тозова Попова

490 гласа

допълнителен избор

32. Стоян Красимиров Кожухаров

489 гласа

допълнителен избор

69. Милена Цветанова Златкова

489 гласа

допълнителен избор

21. Гергана Белчева Каравелова

488 гласа

допълнителен избор

54. Йордан Вихъров Найденов

488 гласа

допълнителен избор

58. Силвия Огнянова Янчева

488 гласа

допълнителен избор

22. Цанко Стефанов Славчев

487 гласа

допълнителен избор

41. Ивайло Христов Цветков

487 гласа

допълнителен избор

49. Сава Василев Савов

487 гласа

допълнителен избор

72. Ани Борисова Ценкова

485 гласа

допълнителен избор

43. Елисавета Стоименова Иванова

484 гласа

допълнителен избор

60. Мартин Николаев Колев

479 гласа

допълнителен избор

74. Албена Петрова Димитрова

479 гласа

допълнителен избор

92. Любомир Николаев Владикин

478 гласа

допълнителен избор

35. Йосиф Давид Герон

476 гласа

допълнителен избор

138. Невена Георгиева Личева

457 гласа

допълнителен избор

36. Асен Цветков Асенов

425 гласа

допълнителен избор

270. Динко Йорданов Кънчев

404 гласа

допълнителен избор

179. Михаил Иванов Тодоров

351 гласа

допълнителен избор

178. Елена Георгиева Христова

319 гласа

допълнителен избор

177. Владимир Илков Павлов

313 гласа

допълнителен избор

180. Ваня Апостолова Нончева-Гендова

300 гласа

допълнителен избор

176. Майкъл Билал Ел-Тал

298 гласа

допълнителен избор

192. Александър Василев Хамънов

231 гласа

допълнителен избор

142. Ива Иванова Згурова-Шопова

230 гласа

допълнителен избор

205. Пламен Йорданов Ангелов

225 гласа

допълнителен избор

166. Георги Дианов Гайдаров

223 гласа

допълнителен избор

167. Александър Александров Пелев

216 гласа

допълнителен избор

187. Николай Стефанов Руневски

216 гласа

допълнителен избор

165. Петромир Иванов Кънчев

212 гласа

допълнителен избор

164. Велислав Величков Величков

206 гласа

допълнителен избор

285. Валентина Видинова Адиркова

203 гласа

допълнителен избор

208. Надя Тошкова Банчева

197 гласа

допълнителен избор

274. Владислав Александров Янев

197 гласа

допълнителен избор

143. Иван Пенчев Иванов

191 гласа

допълнителен избор

193. Ирина Василева Начкова

188 гласа

допълнителен избор

147. Милен Атанасов Шопов

183 гласа

допълнителен избор

150. Грета Борисова Ганева

183 гласа

допълнителен избор

161. Румяна Борисова Нехризова

182 гласа

допълнителен избор

196. Виктор Александров Рашев

182 гласа

допълнителен избор

204. Константин Петров Димитров

182 гласа

допълнителен избор

160. Мирослав Тодоров Мичев

181 гласа

допълнителен избор

170. Стефан Костадинов Иванов

181 гласа

допълнителен избор

153. Руска Георгиева Дучева

180 гласа

допълнителен избор

230. Десислава Красинова Каменова

180 гласа

допълнителен избор

203. Елка Бойчова Пороминска

179 гласа

допълнителен избор

317. Емил Георгиев Йорданов

178 гласа

допълнителен избор

149. Петьо Димитров Славов

177 гласа

допълнителен избор

191. Стоян Митев Желев

177 гласа

допълнителен избор

144. Маринела Иванова Петрова-Ашикова

176 гласа

допълнителен избор

145. Даниел Радославов Асенов

176 гласа

допълнителен избор

222. Симона Димитрова Банова

176 гласа

допълнителен избор

155. Явор Валентинов Харизанов

175 гласа

допълнителен избор

157. Стефания Емилова Гичева-Деспотова

175 гласа

допълнителен избор

186. Владимир Радославов Дончев

174 гласа

допълнителен избор

159. Георги Георгиев Попов

170 гласа

допълнителен избор

173. Евгени Николаев Христов

170 гласа

допълнителен избор

146. Елена Владимирова Тодоровска

167 гласа

допълнителен избор

148. Костадин Чанев Манев

167 гласа

допълнителен избор

168. Валентина Петкова Каменарска

167 гласа

допълнителен избор

171. Мила Атанасова Коларова

167 гласа

допълнителен избор

154. Любомир Константинов Пенчев

166 гласа

допълнителен избор

227. Бистра Иванова Спасова

165 гласа

допълнителен избор

152. Пламен Олегов Петков

164 гласа

допълнителен избор

156. Светла Лозанова Миланова-Христова

164 гласа

допълнителен избор

162. Ивелина Иванова Виденова

164 гласа

допълнителен избор

158. Емил Александров Георгиев

163 гласа

допълнителен избор

163. Александър Щелиянов Щерионов

160 гласа

допълнителен избор

201. Звезделин Емилов Лазаров

159 гласа

допълнителен избор

315. Димитър Кинов Стоянов

159 гласа

допълнителен избор

169. Петя Красимирова Кръстева

158 гласа

допълнителен избор

172. Люба Илиева Атанасова

158 гласа

допълнителен избор

209. Чавдар Петров Пенков

158 гласа

допълнителен избор

174. Юлиан Бориславов Николов

157 гласа

допълнителен избор

151. Румен Василев Петров

156 гласа

допълнителен избор

175. Стефания Димитрова Веселинова-Стоилова

155 гласа

допълнителен избор

216. Бригита Емилова Костова-Атанасова

153 гласа

допълнителен избор

233. Валентина Тодорова Бачийска

153 гласа

допълнителен избор

206. Петя Станимирова Колчева

152 гласа

допълнителен избор

190. Стоянка Кирилова Витанова

146 гласа

допълнителен избор

188. Стефан Йорданов Стефанов

145 гласа

допълнителен избор

194. Николай Георгиев Генчев

145 гласа

допълнителен избор

195. Николай Илиев Николов

142 гласа

допълнителен избор

199. Емил Митков Йошев

142 гласа

допълнителен избор

214. Даниела Георгиева Вулева

142 гласа

допълнителен избор

197. Христо Николаев Копаранов

141 гласа

допълнителен избор

141. Борис Емилов Колев

139 гласа

допълнителен избор

231. Елиза Николаева Николова

139 гласа

допълнителен избор

218. Ирен Георгиева Цветкова

138 гласа

допълнителен избор

189. Николай Райков Николов

137 гласа

допълнителен избор

198. Елисавета Йорданова Йотова

137 гласа

допълнителен избор

246. Стефан Йорданов Първанов

137 гласа

допълнителен избор

215. Мария Делчева Ганчева

136 гласа

допълнителен избор

289. Владимир Георгиев Шейтанов

136 гласа

допълнителен избор

220. Венера Николова Безина

135 гласа

допълнителен избор

269. Даниела Иванова Никифорова

135 гласа

допълнителен избор

277. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

135 гласа

допълнителен избор

217. Лина Ибрахим Тадрос

134 гласа

допълнителен избор

234. Борислав Бориславов Несторов

132 гласа

допълнителен избор

300. Менко Петров Менков

131 гласа

допълнителен избор

303. Николай Димитров Рангелов

131 гласа

допълнителен избор

211. Николай Георгиев Манчев

130 гласа

допълнителен избор

213. Веселина Благоева Иванова

130 гласа

допълнителен избор

236. Боян Владимиров Станев

130 гласа

допълнителен избор

238. Теофил Ивов Витанов

130 гласа

допълнителен избор

207. Момка Йовчева Дженева

129 гласа

допълнителен избор

239. Августина Ивова Витанова

129 гласа

допълнителен избор

252. Таня Найденова Иванова-Митова

129 гласа

допълнителен избор

298. Мариела Йорданова Стайкова

129 гласа

допълнителен избор

249. Димитър Иванов Митов

128 гласа

допълнителен избор

202. Георги Иванов Неделчев

127 гласа

допълнителен избор

232. Величка Иванова Алмишева

127 гласа

допълнителен избор

253. Ясен Георгиев Стоев

127 гласа

допълнителен избор

316. Мария Петрова Димитрова

127 гласа

допълнителен избор

247. Маньо Андреев Манев

126 гласа

допълнителен избор

200. Таня Пеева Иванова

125 гласа

допълнителен избор

210. Николай Николов Тодоров

125 гласа

допълнителен избор

212. Десислава Александрова Алексиева

125 гласа

допълнителен избор

240. Енчо Йорданов Кузманов

125 гласа

допълнителен избор

321. Асен Александров Асенов

125 гласа

допълнителен избор

294. Кирил Димитров Петров

124 гласа

допълнителен избор

219. Йова Валентинова Чемширова

123 гласа

допълнителен избор

223. Маргарита Ангелова Нешева

123 гласа

допълнителен избор

224. Виолета Александрова Христоскова

123 гласа

допълнителен избор

242. Елеонора Кирилова Петрова

123 гласа

допълнителен избор

248. Ищван Йосиф Модра

123 гласа

допълнителен избор

221. Деница Николаева Димитрова

121 гласа

допълнителен избор

251. Светлана Христова Гюрова

120 гласа

допълнителен избор

225. Виолета Валентинова Недялкова-Стойкова

119 гласа

допълнителен избор

228. Цветелина Петрова Гуцина

119 гласа

допълнителен избор

237. Димитър Донев Митев

119 гласа

допълнителен избор

243. Христина Ангелова Николова-Йошева

119 гласа

допълнителен избор

229. Емилия Михайлова Константинова

118 гласа

допълнителен избор

244. Щерьо Стефанов Ножаров

117 гласа

допълнителен избор

250. Иван Цеков Антонов

117 гласа

допълнителен избор

309. Станислава Георгиева Каракушева

117 гласа

допълнителен избор

226. Цветанка Иванова Павлова-Иванова

116 гласа

допълнителен избор

235. Донка Георгиева Цолова

116 гласа

допълнителен избор

241. Мирослав Петров Христов

116 гласа

допълнителен избор

314. Станьо Тодоров Михайлов

112 гласа

допълнителен избор

245. Георги Атанасов Матев

110 гласа

допълнителен избор

320. Емил Стефанов Симеонов

106 гласа

допълнителен избор

293. Камен Добринов Добрев

101 гласа

допълнителен избор

256. Павел Петров Смолички

97 гласа

допълнителен избор

272. Йордан Веселинов Петелов

97 гласа

допълнителен избор

273. АТАНАСЯ ИВАНОВА БОРАДЖИЕВА-АНГЕЛОВА

97 гласа

допълнителен избор

313. Иван Димитров Кабаиванов

97 гласа

допълнителен избор

263. Росица Георгиева Димитрова

96 гласа

допълнителен избор

271. ЙОРДАНКА РАНГЕЛОВА БЕКИРСКА-ДИМИТРОВА

96 гласа

допълнителен избор

259. Татяна Иванова Лихарска-Велкова

95 гласа

допълнителен избор

267. Петър Кирилов Петров

92 гласа

допълнителен избор

254. Борис Симеонов Михайлов

91 гласа

допълнителен избор

291. Димо Вергилов Димов

89 гласа

допълнителен избор

268. Янаки Енчев Зибилянов

87 гласа

допълнителен избор

182. Иван Тодоров Грошев

85 гласа

допълнителен избор

183. Севдалина Димитрова Георгиева

82 гласа

допълнителен избор

312. Тихомир Иванов Шолев

82 гласа

допълнителен избор

260. Петър Стоянов Божков

81 гласа

допълнителен избор

319. Христо Николаев Хинков

76 гласа

допълнителен избор

181. Мария Христова Дрехарова

74 гласа

допълнителен избор

185. Мария Петрова Колева

72 гласа

допълнителен избор

258. Гаврил Стефанов Благоев

72 гласа

допълнителен избор

275. Мария Василева Делчева

70 гласа

допълнителен избор

311. Тодор Илиев Трифонов

67 гласа

допълнителен избор

299. Мария Николаева Стефанова

65 гласа

допълнителен избор

318. Петър Веселинов Спасов

65 гласа

допълнителен избор

283. Александър Михайлов Коджабашев

63 гласа

допълнителен избор

290. Георги Боянов Милушев

59 гласа

допълнителен избор

304. Николай Евгениев Теохаров

58 гласа

допълнителен избор

286. Велина Аспарухова Рашкова

56 гласа

допълнителен избор

288. Веселин Рашков Рашков

56 гласа

допълнителен избор

292. Иван Георгиев Велов

56 гласа

допълнителен избор

266. Красимира Димитрова Янева-Михайловска

55 гласа

допълнителен избор

307. Светозар Стефанов Светозаров

55 гласа

допълнителен избор

278. Вержиния Калинова Дакова

52 гласа

допълнителен избор

308. Силва Александрова Петкова

52 гласа

допълнителен избор

310. Тервел Николов Георгиев

50 гласа

допълнителен избор

301. Меркадо Моис Натан

49 гласа

допълнителен избор

297. Мариана Христова Цветкова

48 гласа

допълнителен избор

257. Райна Иванова Аврамова

47 гласа

допълнителен избор

287. Венелин Славчев Славчев

47 гласа

допълнителен избор

276. Красимира Янкова Господинова

46 гласа

допълнителен избор

262. Александър Любенов Петров

45 гласа

допълнителен избор

306. Рая Назар Назарян

45 гласа

допълнителен избор

296. Людмил Цветанов Мошолов

44 гласа

допълнителен избор

305. Павел Георгиев Павлов

43 гласа

допълнителен избор

302. Момчил Георгиев Манчев

42 гласа

допълнителен избор

282. Александър Богомилов Янкулов

41 гласа

допълнителен избор

279. Сабие Мусова Реджебова

40 гласа

допълнителен избор

281. Александър Атанасов Великов

40 гласа

допълнителен избор

280. Методи Христов Соколов

39 гласа

допълнителен избор

284. Андрей Вячеславович Чекунов

39 гласа

допълнителен избор

295. Костадин Велизаров Костадинов

39 гласа

допълнителен избор

184. Веселин Иванов Генов

35 гласа

допълнителен избор

264. Кирил Иванов Александров

34 гласа

допълнителен избор

265. Иван Маринов Вълчев

25 гласа

допълнителен избор

255. Наталия Николова Тодорова

23 гласа

допълнителен избор

261. Веселин Веселинов Менкаджиев

19 гласа

допълнителен избор

 

 

Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет, по реда на чл. 106, ал. 4 от ЗА.

 


Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ………………...

 

 

Обявено на ................2017 г. в ............. часа.

Споделяне