ПРОТОКОЛ от заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА

ПРОТОКОЛ
от заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА


Днес, 22 ноември 2013 г., в гр. София се проведе заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА, избрана на съвместно заседание на САС, ДС и КС при САК на 5.11.2013 г., в състав:
Румяна Кирилова Сидерова - председател и
Членове:    Александър Андреев Андреев и
Радостина Тодорова Борисова, при следния


ДНЕВЕН РЕД:

 {gallery}General-assembly-Nov-2013{/gallery}

Споделяне