Комисия за прилагане на Закона за правна помощ

Състав

Десислава Методиева Миразчийска

Десислава Методиева Миразчийска

Десислава Миразчийска е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ...

Евгения Петрова Гечева

Евгения Петрова Гечева

Евгения Петрова Гечева е адвокат от Софийска адвокатска колегия с...

Вера Руменова Даскалова

Вера Руменова Даскалова

Вера Руменова Даскалова е адвокат с 21 години адвокатски стаж.

Споделяне