Комисия за защита на професионалните права на адвоката, сигнали и предложения

Състав

Пламен Кирилов Киров

Пламен Кирилов Киров

Пламен Кирилов завършва Юридически факултет на Софийския университет през 1998...

Албена Василева Пенова

Албена Василева Пенова

Албена В. Пенова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с...

Мирослав Тодоров Мичев

Мирослав Тодоров Мичев

Мирослав Мичев е адвокат от Софийска адвокатска колегия с 28...

Маргарита Руменова Димитрова

Маргарита Руменова Димитрова

Маргарита Руменова Димитрова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с...

Споделяне