Комисия по правните въпроси и законодателството

Състав

Валентина Драйчева Бакалова

Валентина Драйчева Бакалова

Валентина Бакалова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ...

Петьо Димитров Славов

Петьо Димитров Славов

Петьо Димитров Славов е адвокат от Софийска адвокатска колегия от...

Пламен Кирилов Киров

Пламен Кирилов Киров

Пламен Кирилов завършва Юридически факултет на Софийския университет през 1998...

Жана Иванова Кисьова

Жана Иванова Кисьова

Жана Иванова Кисьова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с...

Александър Ивайлов Тонев

Александър Ивайлов Тонев

Адвокат Александър Тонев има над 17 години опит в представителството...

Споделяне