Комисия за социална политика и подпомагане

Състав

Лидия Въчева Дикова

Лидия Въчева Дикова

Лидия Вълчева Дикова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с...

Силвия Йорданова Спасова

Силвия Йорданова Спасова

Силвия Спасова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ...

Лили Николова Лозанова

Лили Николова Лозанова

Лили Лозанова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ...

Споделяне