Комисия за повишаване професионална квалификация

Състав

Валентина Драйчева Бакалова

Валентина Драйчева Бакалова

Валентина Бакалова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ...

Силвия Йорданова Спасова

Силвия Йорданова Спасова

Силвия Спасова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ...

Лили Николова Лозанова

Лили Николова Лозанова

Лили Лозанова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ...

Златка Стефанова Динева

Златка Стефанова Динева

Златка Стефанова е адвокат от Софийската адвокатска колегия с общ...

Антон Йорданов Стефанов

Антон Йорданов Стефанов

Антон Стефанов е завършил право през 2005 година в Юридическия...

Споделяне