Комисия за дисциплинарна политика

Състав

Ива Иванова Згурова-Шопова

Ива Иванова Згурова-Шопова

Адвокат Ива Згурова-Шопова е магистър по право от Юридическия факултет...

Мирослав Тодоров Мичев

Мирослав Тодоров Мичев

Мирослав Мичев е адвокат от Софийска адвокатска колегия с 28...

Вера Руменова Даскалова

Вера Руменова Даскалова

Вера Руменова Даскалова е адвокат с 21 години адвокатски стаж.

Христо Владов Хинов

Христо Владов Хинов

Христо Хинов е адвокат от Софийска адвокатска колегия с 13...

Златка Стефанова Динева

Златка Стефанова Динева

Златка Стефанова е адвокат от Софийската адвокатска колегия с общ...

Споделяне