Комисия за сътрудничество и международни отношения

Състав

Жана Иванова Кисьова

Жана Иванова Кисьова

Жана Иванова Кисьова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с...

Христо Владов Хинов

Христо Владов Хинов

Христо Хинов е адвокат от Софийска адвокатска колегия с 13...

Лидия Въчева Дикова

Лидия Въчева Дикова

Лидия Вълчева Дикова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с...

Ива Иванова Згурова-Шопова

Ива Иванова Згурова-Шопова

Адвокат Ива Згурова-Шопова е магистър по право от Юридическия факултет...

Мариана Емилова Вълкова

Мариана Емилова Вълкова

Мариана Вълкова е адвокат с над 23-годишен опит.

Александър Димитров Машев

Споделяне