Домашни любимци в базата на САК в ОД „ЛОЗЕНЕЦ"

Уважаеми колеги,

С решение на Софийски адвокатски съвет от 03.07.2024 г., Съветът на Софийската адвокатска колегия прие решение за промяна на ПРАВИЛНИКА за вътрешния ред в ОД „Лозенец”.

С промяната се допуска ползването на базата с домашни любимци с изградени хигиенни навици.

Настаняване с домашни любимци се допуска само в помещения на първия етаж. След изчерпването им за съответния период няма да се допуска настаняване на домашни любимци в помещения на втори и трети етаж.

Всички почиващи или участващи в семинари, които искат да ползват базата заедно с домашния си любимец, се задължават да го водят само на каишка, да го извеждат за задоволяване на естествените му нужди извън територията на базата в ОД „Лозенец“ и да не допускат вдигането на прекомерен шум.

Управителят си запазва правото при наличие на оплаквания от поведението на домашния любимец, да помоли собственика да напусне базата, като финансовите отношения към датата на напускане се уреждат допълнително.

При пребиваване на територията на ОД „Лозенец" с домашен любимец, на почиващите/участниците в семинарите се начислява допълнителна такса от 10 лева на нощувка.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне