Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Дежурен адвокат

Списък на дежурни адвокати за 01.05.2019 до 31.05.2019
Списък на дежурни адвокати за 01.04.2019 до 30.04.2019
Списък на дежурни адвокати за 01.03.2019 до 31.03.2019
Списък на дежурни адвокати за 01.02.2019 до 28.02.2019
Списък на дежурни адвокати за 01.01.2019 до 31.01.2019
Списък на дежурни адвокати за 01.12.2018 до 31.12.2018
Списък на дежурни адвокати за 01.11.2018 до 31.11.2018
Списък на дежурни адвокати за 01.10.2018 до 31.10.2018
Списък на дежурни адвокати за 01.09.2018 до 30.09.2018
Списък на дежурни адвокати за 01.08.2018 до 31.08.2018
Списък на дежурни адвокати за 01.07.2018 до 30.07.2018
Списък на дежурни адвокати за 01.06.2018 до 30.06.2018
Списък на дежурни адвокати за 01.05.2018 до 31.05.2018
Списък на дежурни адвокати за 01.04.2018 до 30.04.2018
Списък на дежурни адвокати за 01.03.2018 до 31.03.2018
Списък на дежурни адвокати за 01.02.2018 до 28.02.2018
Списък на дежурни адвокати за 01.01.2017 до 31.01.2018
Списък на дежурни адвокати за 01.12.2017 до 31.12.2017
Списък на дежурни адвокати за 01.11.2017 до 31.11.2017
Списък на дежурни адвокати за 01.10.2017 до 31.10.2017
Списък на дежурни адвокати за 01.09.2017 до 30.09.2017
Списък на дежурни адвокати за 01.08.2017 до 31.08.2017
Списък на дежурни адвокати за 01.07.2017 до 31.07.2017
Списък на дежурни адвокати за 01.06.2017 до 30.06.2017
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки