Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Дежурен адвокат

Списък на дежурни адвокати за 01.05.2017 до 31.05.2017
Списък на дежурни адвокати за 01.04.2017 до 30.04.2017
Списък на дежурни адвокати за 01.03.2017 до 31.02.2017
Списък на дежурни адвокати за 01.02.2017 до 28.02.2017
Списък на дежурни адвокати за 01.01.2017 до 31.01.2017
Списък на дежурни адвокати за 01.12.2016 до 31.12.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.11.2016 до 30.11.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.10.2016 до 31.10.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.09.2016 до 30.09.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.08.2016 до 31.08.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.07.2016 до 31.07.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.06.2016 до 31.06.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.05.2016 до 31.05.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.04.2016 до 30.04.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.03.2016 до 31.03.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.02.2016 до 29.02ч.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.01.2016 до 31.01.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.12.2015 до 31.12.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.11.2015 до 31.11.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.10.2015 до 31.10.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.09.2015 до 30.09.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.08.2015 до 31.08.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.07.2015 до 31.07.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.06.2015 до 30.06.2015
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки