Дежурни адвокати 1.10.2022 г. - 31.10.2022 г.

Списък на дежурни адвокати за период
От дата: 01.10.2022 г. До дата: 31.10.2022 г.
Адвокат
1 Антоанета Христова Христова
2 Венера Николова Безина
3 Венислава Иванова Цанкова
4 Весела Георгиева Куртева
5 Гена Цветкова Велковска
6 Георги Димитров ГЕОРГИЕВ
7 Георги Иванов Георгиев
8 Георги Светославов Иванов
9 Георги Христов Георгиев
10 Георги Ценов Маринов
11 Гиргина Валентинова Чилева
12 Гошо Лечков Гошов
13 Даниела Иванова Никифорова
14 Деспа Щерева Иванова
15 Диана Колева Зулчева
16 Дойчин Димитров Благоев
17 Екатерина Райкова Джурова
18 Елена Александрова Пенчева
19 Емил Бочев Петров
20 Жанета Христова Манасиева
21 Ива Красимирова Николаева
22 Ивайло Сергеев Иванов
23 Иван Александров Владимиров
24 Иван Димитров Кабаиванов
25 Ивелин Васков Абаджиев
26 Ивета Кръстева Кръстева
27 Илиян Цветанов Павлов
28 Камелия Вердова Матеева
29 Катерина Костадинова Кондакчиева
30 Кремена Иванова Крумова
31 Кремена Стефанова Бъчварова
32 Кристина Димова Митева
33 Люба Кирилова Цветкова
34 Маргарита Миткова Кулова
35 Марио Димитров Гладнишки
36 Мартин Недков Недков
37 Милена Валентинова Калчева
38 Милена Тодорова Добрева
39 Нели Андреева Борисова
40 Николай Георгиев Манчев
41 Огнян Константинов Костов
42 Павлина Тодорова Георгиева
43 Пепа Кръстева Пеневилова
44 Петя Атанасова Йорданова
45 Пламен Христов Пенчев
46 Ралица Бориславова Топузова
47 Сашка Йорданова Митева
48 Светослав Маринов Григоров
49 Снежанка Кирилова Кирилова
50 Станимира Николаева Мадамлиева
51 Стоян Тотев Динев
52 Теодора Зафирова Иванова
53 Тодор Антонов Илиев
54 Тодор Спасов Спасов
55 Чавдар Петров Пенков
ЗА КОНТАКТИ-В РАБОТНО ВРЕМЕ 02 904 80 18/21
В ИЗВЪНРАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ-0878 920 212

Споделяне