Срок за подаване на Заявление за дежурен и резервен адвокат за 2023 година

ВАЖНО ЗА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на заявленияза дежурнии/или резервни защитници за 2023 г. е до 15.12.2022г. (четвъртък) включително. В заявленията можете дапосочите два месеца, по един от първо и второ полугодие,в които желаете да бъдете дежурни, за да бъдат съобразени при възможност.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне