Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Дежурен адвокат

Списък на дежурни адвокати за 01.05.2021 до 31.05.2021
Списък на дежурни адвокати за 01.04.2021 до 30.04.2021
Списък на дежурни адвокати за 01.03.2021 до 31.03.2021
Списък на дежурни адвокати за 01.02.2021 до 28.02.2021
Списък на дежурни адвокати за 01.01.2021 до 31.01.2021
Списък на дежурни адвокати за 01.12.2020 до 31.12.2020
Списък на дежурни адвокати за 01.11.2020 до 30.11.2020
Списък на дежурни адвокати за 01.10.2020 до 31.10.2020
Списък на дежурни адвокати за 01.09.2020 до 30.09.2020
Списък на дежурни адвокати за 01.08.2020 до 31.08.2020
Списък на дежурни адвокати за 01.07.2020 до 31.07.2020
Списък на дежурни адвокати за 01.06.2020 до 30.06.2020
Списък на дежурни адвокати за 01.05.2020 до 31.05.2020
Списък на дежурни адвокати за 01.04.2020 до 30.04.2020
Списък на дежурни адвокати за 01.03.2020 до 31.03.2020
Списък на дежурни адвокати за 01.02.2020 до 29.02.2020
Списък на дежурни адвокати за 01.01.2020 до 31.01.2020
Списък на дежурни адвокати за 01.12.2019 до 31.12.2019
Списък на дежурни адвокати за 01.11.2019 до 30.11.2019
Списък на дежурни адвокати за 01.10.2019 до 31.10.2019
Списък на дежурни адвокати за 01.09.2019 до 30.09.2019
Списък на дежурни адвокати за 01.08.2019 до 31.08.2019
Списък на дежурни адвокати за 01.07.2019 до 31.07.2019
Списък на дежурни адвокати за 01.06.2019 до 30.06.2019
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки