Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Дежурен адвокат

Дежурни адвокати 1.06.2022 г. - 30.06.2022 г.
Списък на дежурни адвокати от 01.05.2022 до 31.05.2022
Списък на дежурни адвокати от 01.04.2022 до 30.04.2022
Списък на дежурни адвокати от 01.03.2022 до 31.03.2022
Списък на дежурни адвокати за 01.02.2022 до 28.02.2022
Списък на дежурни адвокати за 01.01.2022 до 31.01.2022
Списък на дежурни адвокати за 01.12.2021 до 31.12.2021
Списък на дежурни адвокати за 01.11.2021 до 30.11.2021
Списък на дежурните адвокати за 01.10.2021 до 31.10.2021
Списък на дежурни адвокати за 01.09.2021 до 30.09.2021
Списък на дежурни адвокати за м. август 2021
Списък на дежурни адвокати за 01.07.2021 до 31.07.2021
Списък на дежурни адвокати за 01.06.2021 до 30.06.2021
Списък на дежурни адвокати за 01.05.2021 до 31.05.2021
Списък на дежурни адвокати за 01.04.2021 до 30.04.2021
Списък на дежурни адвокати за 01.03.2021 до 31.03.2021
Списък на дежурни адвокати за 01.02.2021 до 28.02.2021
Списък на дежурни адвокати за 01.01.2021 до 31.01.2021
Списък на дежурни адвокати за 01.12.2020 до 31.12.2020
Списък на дежурни адвокати за 01.11.2020 до 30.11.2020
Списък на дежурни адвокати за 01.10.2020 до 31.10.2020
Списък на дежурни адвокати за 01.09.2020 до 30.09.2020
Списък на дежурни адвокати за 01.08.2020 до 31.08.2020
Списък на дежурни адвокати за 01.07.2020 до 31.07.2020
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки