Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Дежурен адвокат

Списък на дежурни адвокати за 01.05.2014 до 31.05.2014
Списък на дежурни адвокати за 01.03.2014 до 31.03.2014
Списък на дежурни адвокати за 01.01.2014 до 31.01.2014
Списък на дежурни адвокати за 01.12.2013 до 31.12.2013
Списък на дежурни адвокати за 01.11.2013 до 30.11.2013
Списък на дежурни адвокати за 01.10.2013 до 31.10.2013
Списък на дежурни адвокати за 01.09.2013 до 30.09.2013
Списък на дежурни адвокати за 01.08.2013 до 31.08.2013
Списък на дежурни адвокати за 01.07.2013 до 31.07.2013
Списък на дежурни адвокати за 01.06.2013 до 30.06.2013
Списък на дежурни адвокати за 01.05.2013 до 31.05.2013
Списък на дежурни адвокати за 01.04.2013 до 30.04.2013
Списък на дежурни адвокати за 01.03.2013 до 31.03.2013
Списък на дежурни адвокати за 01.02.2013 до 28.02.2013
Списък на дежурни адвокати за 01.01.2013 до 31.01.2013
Списък на дежурни адвокати за 01.12.2012 до 31.12.2012
Списък на дежурни адвокати за 01.11.2012 до 30.11.2012
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки