Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Дежурен адвокат

Списък на дежурни адвокати за 01.06.2016 до 31.06.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.05.2016 до 31.05.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.04.2016 до 30.04.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.03.2016 до 31.03.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.02.2016 до 29.02ч.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.01.2016 до 31.01.2016
Списък на дежурни адвокати за 01.12.2015 до 31.12.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.11.2015 до 31.11.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.10.2015 до 31.10.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.09.2015 до 30.09.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.08.2015 до 31.08.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.07.2015 до 31.07.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.06.2015 до 30.06.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.05.2015 до 31.05.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.04.2015 до 30.04.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.03.2015 до 31.03.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.02.2015 до 28.02.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.01.2015 до 31.01.2015
Списък на дежурни адвокати за 01.12.2014 до 31.12.2014
Списък на дежурни адвокати за 02.10.2014 до 01.11.2014
Списък на дежурни адвокати за 01.09.2014 до 30.09.2014
Списък на дежурни адвокати за 01.08.2014 до 31.08.2014
Списък на дежурни адвокати за 01.07.2014 до 31.07.2014
Списък на дежурни адвокати за 01.06.2014 до 31.06.2014
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки