Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Правна помощ

Дежурни адвокати РЦК месец декември 2022 г.
Дежурни адвокати 1.12.2022 г. - 31.12.2022 г.
Краен срок за  подаване на отчети по Закона за правната помощ за бюджетната 2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец ноември 2022 г.
Дежурни адвокати 1.11.2022 г. - 30.11.2022 г.
Срок за подаване на Заявление за дежурен и резервен адвокат за 2023 година
Дежурни адвокати РЦК месец октомври 2022 г.
Дежурни адвокати 1.10.2022 г. - 31.10.2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец септември 2022 г.
Дежурни адвокати 1.09.2022 г. - 30.09.2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец август 2022 г.
Дежурни адвокати 1.08.2022 г. - 31.08.2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец юли 2022 г.
Дежурни адвокати 1.07.2022 г. - 31.07.2022 г.
Работно време на РЦК за 30 май 2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец юни 2022 г.
Дежурни адвокати 1.06.2022 г. - 30.06.2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец МАЙ 2022
Списък на дежурни адвокати от 01.05.2022 до 31.05.2022
Дежурни авокати в РЦК за месец АПРИЛ 2022
Списък на дежурни адвокати от 01.04.2022 до 30.04.2022
Списък на дежурни адвокати от 01.03.2022 до 31.03.2022
Списък на дежурни адвокати за 01.02.2022 до 28.02.2022
Регионален център
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки