Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Правна помощ

Дежурни адвокати 01.03.2024 г. - 31.03.2024 г.
Дежурни адвокати март 2024 г. в РЦК - Красна поляна
Дежурни адвокати март 2024 г. в РЦК - Търговски дом
Започна работа Регионалният център за консултиране към САК в район „Красна поляна“
Дежурни адвокати РЦК февруари 2024 г.
Дежурни адвокати 01.02.2024 г. - 29.02.2024 година
НБПП обявява конкурс за избор на адвокати от САК за представителство в производства по предоставяне на международна закрила
Дежурни адвокати РЦК януари 2024 г.
Дежурни адвокати 01.01.2024 г. - 31.01.2024 година
Списък на адвокатите от САК, предоставящи консултации на лица, пострадали от домашно насилие
Дежурни адвокати РЦК месец декември 2023 г.
Дежурни адвокати 1.12.2023 г. - 31.12.2023 г.
Краен срок за подаване на отчети по Закона за правната помощ за бюджетната 2023 г.
Дежурни адвокати РЦК месец ноември 2023 г.
Дежурни адвокати 1.11.2023 г. - 30.11.2023 г.
Срок за подаване на Заявление за дежурен и резервен адвокат за 2024 година
Дежурни адвокати РЦК месец октомври 2023 г.
Дежурни адвокати 1.10.2023 г. - 31.10.2023 г.
Дежурни адвокати РЦК месец септември 2023 г.
Дежурни адвокати 1.09.2023 г. - 30.09.2023 г.
Дежурни адвокати РЦК месец август 2023 г.
Дежурни адвокати 1.08.2023 г. - 31.08.2023 г.
Дежурни адвокати РЦК месец юли 2023 г.
Дежурни адвокати 1.07.2023 г. - 31.07.2023 г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки