Списък на дежурни адвокати за 01.02.2022 до 28.02.2022

Списък на дежурни адвокати за период
от дата 01.02.2022 г 28.02.2022 г
Име Бащино Фамилно град
1 Ана Нончева Филибева София
2 Ангел Димитров Митев София
3 Анета Костадинова Ангелова София
4 Анка Пенева Ганчева София
5 Анна Кръстева Василиева София
6 Венета Илиева Илиева София
7 Виктория Христова Владова София
8 Георги Иванов Георгиев София
9 Георги Петров Чобанов София
10 Деница Николаева Димитрова София
11 Диана Колева Зулчева София
12 Екатерина Иванова Борисова-Трайкова София
13 Елина Борисова Бояджийска София
14 Емил Бочев Петров София
15 Живка Иванова Дончева София
16 Ива Красимирова Николаева София
17 Ивайло Даниелов Иванов София
18 Иван Борисов Господинов София
19 Ивелина Иванова Нинова София
20 Илиана Асенова Меледжиева София
21 Йорданка Христова Пандезова София
22 Константин Георгиев Койчев София
23 Красимир Александров Сахаров София
24 Крум Ангелов Конов София
25 Люба Кирилова Цветкова София
26 Любен Димитров Клявчев София
27 Любомир Кръстев Соколов София
28 Мариан Георгиев Иванов София
29 Мариана Славчева Митова София
30 Мария Петрова Колева София
31 Милена Валентинова Калчева София
32 Мирослава Недкова Качамакова София
33 Нели Андреева Борисова София
34 Николай Илиев Николов София
35 Огнян Константинов Костов София
36 Петко Аврамов Петков София
37 Петър Цанков Георгиев София
38 Петя Атанасова Йорданова София
39 Румен Миленов Владимиров София
40 Светослав Маринов Григоров София
41 Светослав Петров Славов София
42 Свилен Бориславов Димитров София
43 Соня Цанкова Велинова София
44 Стела Георгиева Ангелова София
45 Стоян Димитров Стоянов София
46 Тезгюл Лютфиева Хасанова София
47 Теодора Захариева Паликрушева София
48 Юлиан Иванов Димитров София
49 Явор Иванов Нецов София
За контакти: в работно време :
тел:-02 904 -80 - 18/21- 0878 -920-212
Извънработно време, почивни и празнични дни :
тел: 0878 -920-212

Споделяне