Дежурни адвокати 1.06.2023 г. - 30.06.2023 г.

Списък на дежурни адвокати за период
от дата 01.06.2023 г - 30.06.2023 г
Име Бащино Фамилно град
1 Аделина Руменова Василева София
2 Албена Цветанова Асенова София
3 Ангел Димитров Митев София
4 Бисерка Василева Памукова София
5 Вероника Марианова Вълова София
6 Вилиана Иванова Стойчева София
7 Галя Димитрова Грошлева София
8 Георги Зафиров Павлов София
9 Георги Светославов Иванов София
10 Господин Любенов Милев София
11 Демира Еленкова Дичева София
12 Денка Денчева Койчева София
13 Диньо Тенев Бозаджиев София
14 Елка Атанасова Делчева София
15 Емил Ячков Станков София
16 Живко Атанасов Неделчев София
17 Калин Емилов Стойновски София
18 Кера Станкова Тодорова СОФИЯ
19 Кремена Иванова Крумова София
20 Любка Маринова Димитрова София
21 Любка Цветанова Здравкова София
22 Любослав Чавдаров Мънев София
23 Нели Велинова Белева София
24 Ненчо Каменов Александров София
25 Никола Костов Петров София
26 Павел Крумов Стоименов София
27 Павел Петров Владимиров София
28 Павлина Иванова Кирцова София
29 Петър Георгиев Чергаров София
30 Петя Симеонова СИМЕОНОВА-Рафаилова София
31 Пламен Здравков Великов София
32 Розалин Ненчов Вучков София
33 Росица Петрова Кавазова-Петкова София
34 Сашка Йорданова Митева София
35 Светлана Петрова Скумриева София
36 Светлозар Йорданов Павлов София
37 Светослава Лъчезарова Кръстева София
38 Свилен Бориславов Димитров София
39 Силвия Димитрова Христова София
40 Соня Борисова Йончева София
41 Татяна Йорданова Лисичкова София
42 Христо Иванов Коцев София
43 Цеца Страхилова Величкова София
44 Янчо Георгиев Янков София
45 Ясен Георгиев Стоев София
За контакти: в работно време :
тел:-02 904 -80 - 18/21- 0878 -920-212
Извънработно време, почивни и празнични дни :
тел: 0878 -920-212

Споделяне