Дежурни адвокати 1.04.2023 г. - 30.04.2023 г.

Списък на дежурни адвокати за период
от дата 01.04.2023 г - 30.04.2023 г
Име Бащино Фамилно
1 Аделина Константинова Хаджийска
2 Атанас Христов Палашки
3 Величко Джендов Авджиев
4 Венера Николова Безина
5 Веселина Стефанова Демирева
6 Владимир Стефанов Велевски
7 Димитър Венелинов Николаев
8 Добринка Генова Ройдева-Петрова
9 Дойчин Димитров Благоев
10 Екатерина Райкова Джурова
11 Елена Александрова Пенчева
12 Елеонора Кирилова Петрова
13 Емил Митков Йошев
14 Жан Григоров Живков
15 Живка Иванова Дончева
16 Здравко Андонов Стойчев
17 Зоя Лозанова Венкова
18 Ивайло Сергеев Иванов
19 Иван Александров Генков
20 Иван Стефанов Николов
21 Искра Пламенова Стоянова
22 Катя Димитрова Колева
23 Миглена Вълчева Тошева
24 Милена Тодорова Добрева
25 Михаил Иванов Тодоров
26 Николай Георгиев Манчев
27 Пламен Христов Пенчев
28 Ралица Бориславова Топузова
29 Росина Георгиева Койчева
30 Румен Бориславов Николов
31 Румен Василев Попов
32 Силвия Цецова Александрова
33 Славка Петрова Аракчиева
34 Снежанка Георгиева Стратиева
35 Стефан Йорданов Стефанов
36 Стоян Иванов Петров
37 Тошко Богданов Тенев
38 Цветан Костадинов Илиев
39 Цветана Кънчева Лахчева
За контакти: в работно време :
тел:-02 904 -80 - 18/21- 0878 -920-212
Извънработно време, почивни и празнични дни :
тел: 0878 -920-212

Споделяне