Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНА КАНТОРА
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2023 г.
Изготвени решения по 13 броя дела на ДС, 2-ри състав
Удължаване на срока за подаване на заявление за присъединяване към Медицинска застраховка в ОЗОФ „ДОВЕРИЕ“
Дежурни адвокати РЦК месец април 2023 г.
Дежурни адвокати 1.04.2023 г. - 30.04.2023 г.
Становище на Софийски адвокатски съвет по Законопроект за изменение и допълнение на НПК
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНА КАНТОРА
ЗАСТРАХОВКА „ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ“ за адвокати от САК, членове на семействата им и адвокатски сътрудници
Обявление на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Среща с Председателя на Софийски районен съд
Профилактични прегледи за адвокати в Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД
Профилактични прегледи за адвокати в Медицински център "Ориндж" ООД
Профилактични прегледи за адвокати в Медицински център “САНУС 2000” ООД
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. март 2023 г.
Дарителска кампания на Съюза на адвокатските колегии на Турция
Дежурни адвокати РЦК месец март 2023 г.
Дежурни адвокати 01.03.2023 г. - 31.03.2023 г.
Видео излъчване на Общото събрание на адвокатите от страната
Общо събрание на адвокатите от страната
UIA организира уебинар по случай Международния ден на жената 2023 г.
Призив към Висшия адвокатски съвет
Намалено работно време  в обектите на САК в търговския дом
Срок за подаване на заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки