Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. септември 2022 г.
Информация относно медицинско обслужване на адвокати, членове на САК
Срок за записване за есенните семинари в Оздравителен дом "Лозенец"
Вписване в Националния регистър за правна помощ
Дежурни адвокати РЦК месец септември 2022 г.
Патентно ведомство с поредица от уебинари в полза на бизнеса
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2022г.
Дежурни адвокати 1.09.2022 г. - 30.09.2022 г.
Покана за участие в процедура за избор на адвокат от САК за особен представител
Обявление на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Тема на есенния семинар по наказателно право в Оздравителен дом "Лозенец"
Готови карти на адвокати и сътрудници
Теми на есенния семинар по гражданско право в Оздравителен дом "Лозенец"
Промяна в работното време Касовия салон на САК в Търговски дом до 19.08.2022 г.
Есенни семинари в ОД „Лозенец“ през септември 2022 г.
Покана за представяне на оферти за ремонт на покрив на Хижа „АДВОКАТ“, собственост на САК
Временни ограничителни мерки в помещенията на САК, въведени за периода от 04.08.2022 г. до 19.08.2022  г.
Дежурни адвокати РЦК месец август 2022 г.
Готови карти на адвокати и сътрудници
Библиотеката и споделен офис на САК няма да работи до 31.08.2022 г.
Промяна в работното време Касовия салон на САК в Търговски дом до 05.08.2022 г.
Дежурни адвокати 1.08.2022 г. - 31.08.2022 г.
Готови карти на адвокати и сътрудници
Актуална информация за работното време на деловодства и служби на съдилищата в софийски съдебен район по време на лятната инвентаризация
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки