Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

ЗАСТРАХОВКИ/ ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА
Награда за млади юристи ELI /European Law Institute/, ELI Young Lawyers Award
Многостранна стажантска програма за адвокати
Обявление за свободна кантора
Международна и национална стажантска програма на ЕЛСА - България
Нова заповед относно съдебните деловодства на Софийски градски съд
Важна информация относно съдебните деловодства на Софийски градски съд
Дежурни адвокати в РЦК за м. Март 2022 г.
Инициативи за подпомагане на украински и други граждани, пострадали от войната в Украйна, търсещи убежище в България
Взети решения за предприемане на действия по чл. 89, т. 5 от ЗА за защита професионалните права на адвокатите
Съобщение за важни изменение в Закона за регистър БУЛСТАТ
Декларация в израз на солидарност с украинския народ
Дневен ред за 02.03.2022 и решения от 16.02.2022 г.
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. март 2022 г.
Готови адвокатски карти
Предложение до ВАдвС с искане за изменение и допълнение на Наредба № 1
Приета Декларация от Общото събрание на адвокатите от страната по инициатива на Съвета на САК
Списък на дежурни адвокати от 01.03.2022 до 31.03.2022
Международно LegalTech състезание Eлектронен достъп до правосъдие
Покана за представяне на оферти за разрушаване на сграда
Готови адвокатски карти
Национален регистър за правна помощ - вписване
Курс на БТПП за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
Споделеният офис и библиотеката на САК няма да работят на 03.02.2022 г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки