Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Новини

Домашни любимци в базата на САК в ОД „ЛОЗЕНЕЦ"
Покана за участие в научна конференция
Обявление на 5 състав на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Нови цени за корпоративна карта Coolfit от 01.07.2024 г.
Профилактични прегледи за адвокати в Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД през месец юли 2024 г.
Дежурни адвокати РЦК - Търговски дом юли 2024 г.
Дежурни адвокати РЦК - Красна поляна юли 2024 г.
Дежурни адвокати РЦК - Слатина юли 2024 г.
Бюлетин №47 на САК за периода 15.05-21.06.2024
Готови удостоверения за успешно преминат адвокатски изпит
През летен сезон 2024 г. са осигурени преместваеми обекти за хранене в ОД Лозенец
Дежурни адвокати РЦК - Слатина юни 2024 г.
Дежурни адвокати РЦК - Красна поляна юни 2024 г.
Дежурни адвокати РЦК - Търговски дом юни 2024 г.
Специализирано обучение по семейна медиация
Сертифициращо обучение по медиация, организирано от ЦОА "Кръстю Цончев" и САК
Съдът на Европейския съюз публикува годишния си доклад за 2023 г.
Дежурни адвокати 01.06.2024 г. - 30.06.2024 г.
Семинари по актуални гражданскоправни и наказателноправни въпроси в Оздравителен дом „Лозенец“ в с. Лозенец
Профилактични прегледи за адвокати в Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД през месец юни 2024 г.
Работно време на офисите на САК на 31.05.2024 г.
Семинари по актуални гражданскоправни и наказателноправни въпроси в Оздравителен дом „Лозенец“ в с. Лозенец
Неправомерно ограничен достъп за справки до дела в Софийски районен съд
Бюлетин №46 на САК за периода 13.04-15.05.2024
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки