Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Новини

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. октомври 2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец октомври 2022 г.
Дежурни адвокати 1.10.2022 г. - 31.10.2022 г.
Актуализиране на правилата за определяне на особени представители по дела с размер на възнаграждението над 10 000 лв.
Роудшоу на Нюйоркската конвенция
Бюлетин №20 на САК за периода 11.08-16.09.2022
Обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. септември 2022 г.
Информация относно медицинско обслужване на адвокати, членове на САК
Срок за записване за есенните семинари в Оздравителен дом "Лозенец"
Вписване в Националния регистър за правна помощ
Дежурни адвокати РЦК месец септември 2022 г.
Патентно ведомство с поредица от уебинари в полза на бизнеса
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2022г.
Дежурни адвокати 1.09.2022 г. - 30.09.2022 г.
Покана за участие в процедура за избор на адвокат от САК за особен представител
Обявление на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Тема на есенния семинар по наказателно право в Оздравителен дом "Лозенец"
Готови карти на адвокати и сътрудници
Теми на есенния семинар по гражданско право в Оздравителен дом "Лозенец"
Бюлетин №19 на САК за периода 22.07-17.08.2022
Промяна в работното време Касовия салон на САК в Търговски дом до 19.08.2022 г.
Есенни семинари в ОД „Лозенец“ през септември 2022 г.
Покана за представяне на оферти за ремонт на покрив на Хижа „АДВОКАТ“, собственост на САК
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки