Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Новини

Колекция „Редки и ценни издания“ в библиотеката на Софийска адвокатска колегия
Дарители на библиотеката на САК за месец ноември 2023 г.
Профилактични прегледи за адвокати в Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД през месец декември 2023 г.
Искане до ВСС, Информационно обслужване, МП и МЕУ за разрешаване на проблеми в ЕПЕП
Видео: Конференция по повод Деня на адвоката – 22-ри ноември 2023 г.
Гостуване на Джаклин Скот на Центъра за обучение на адвокати
Честит Ден на  българския адвокат!
Конференция по повод Деня на адвоката – 22-ри ноември 2023 г.
Получаване на документи от есенната изпитна сесия 2023г.
Бюлетин №39 на САК за периода 11.10-12.11.2023
Гостуване на Джаклин Скот - президент на Международния съюз на адвокатите (UIA) по повод деня на адвоката
Краен срок за подаване на отчети по Закона за правната помощ за бюджетната 2023 г.
Програма за обучения за м. Ноември 2023 г.
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. ноември 2023 г.
Честит Ден на народните будители
Конкурс за избор на 40 адвокати, които да предоставят правни консултации на физически лица чрез Националния телефон за правна помощ /НТПП/ за периода...
Дежурни адвокати РЦК месец ноември 2023 г.
Дежурни адвокати 1.11.2023 г. - 30.11.2023 г.
Профилактични прегледи за адвокати в Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД през месец ноември 2023 г.
Новопостъпили книги във фонда на Библиотеката на САК за месец септември 2023 г.
Допълнителна дата за профилатични прегледи за м. окомври в  Медицински център Свети Пантелеймон
Срок за подаване на Заявление за дежурен и резервен адвокат за 2024 година
Покана за участие в Международен уебинар по семейно право
Конференция и бал по повод Деня на адвоката
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки