Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Правила за ползване на кантори, собственост на САК
Параметри на проекто-бюджет 2023
Покана за участие на приемащи кантори по стажантска програма на Федерацията на европейските адвокатури - FBE
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНА КАНТОРА
Българска търговско-промишлена палата организира обучение за юристи по въпросите на Арбитражния съд
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГРУПОВА ПОЛИЦА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА“
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие
Група за начинаещи за разучаване на народни хора от всички фолклорни области
Формуляр "Избор на правно-информационна система", достъпен през закрита секция на сайта на САК
Годишна инвентаризация в Софийски градски съд от 3 до 20 януари 2023 г.
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. януари 2023 г.
Изборите за делегати от Софийска адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите в страната са насрочени за 28 и 29 януари 2023 г.
Обществено обсъждане на законопроект за изменение на Закона за съдебната власт в частта електронно правосъдие
Изявление относно масовите съдебни процеси срещу адвокати в Анкара
Безплатно ползване на продуктите на „АПИС“ и „СИЕЛА“ през 2023 г.
Дежурни адвокати РЦК месец януари 2023 г.
Променено работно време на 29-ти и 30-ти декември
Дежурни адвокати 01.01.2023 г. - 31.01.2023 г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНА КАНТОРА
Он-лайн анкета за бюджета на колегията за 2023 година
ЦОА “Кръстю Цончев” организира подбор на 25 кандидати от България за участие в онлайн курс, на тема: „Киберпрестъпност и електронни доказателства“
Информация относно медицинско обслужване на адвокати, членове на САК
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНА КАНТОРА
Становище на Софийски адвокатски съвет по Проекта за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки