Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Срок за подаване на Заявление за дежурен и резервен адвокат за 2023 година
125 години Софийска адвокатска колегия
Информация относно медицинско обслужване на адвокати, членове на САК
Уебинар на тема „Разузнавателните беседи“ в България: практика и средства за защита
Въвеждащи обучения за нововписани адвокати и младши адвокати организирани от Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. октомври 2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец октомври 2022 г.
Дежурни адвокати 1.10.2022 г. - 31.10.2022 г.
Актуализиране на правилата за определяне на особени представители по дела с размер на възнаграждението над 10 000 лв.
Роудшоу на Нюйоркската конвенция
Обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. септември 2022 г.
Информация относно медицинско обслужване на адвокати, членове на САК
Срок за записване за есенните семинари в Оздравителен дом "Лозенец"
Вписване в Националния регистър за правна помощ
Дежурни адвокати РЦК месец септември 2022 г.
Патентно ведомство с поредица от уебинари в полза на бизнеса
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2022г.
Дежурни адвокати 1.09.2022 г. - 30.09.2022 г.
Покана за участие в процедура за избор на адвокат от САК за особен представител
Обявление на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Тема на есенния семинар по наказателно право в Оздравителен дом "Лозенец"
Готови карти на адвокати и сътрудници
Теми на есенния семинар по гражданско право в Оздравителен дом "Лозенец"
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки