Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. февруари 2022 г.
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГРУПОВА ПОЛИЦА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА“
Относно общото събрание на САК на 29 и 30 януари 2022 г.
Гише за адвокати в служба Имотен регистър
Споделения офис и библиотеката на САК няма да работят днес 13.01.2022 г.
Такси за водените от САС регистри
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. януари 2022 г.
Намалено работно време
Намалено работно време
Безплатен достъп до АПИС и СИЕЛА и през 2022 г.
In Memoriam

21.12.2021

In Memoriam
Готови Адвокатски карти
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. декември 2021 г.
ПОКАНА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
Решение № 753/01.12.2021 г. Софийски адвокатски съвет
Готови адвокатски карти
Есенна изпитна сесия 2021 г.
Уеб-конференция „COVID-19 И ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“
Списък на дежурни адвокати за 01.12.2021 до 31.12.2021
Дежурни адвокати в РЦК за м. Декември 2021 г.
Уебинар за медиация при спорове за интелектуална собственост и технологии
Отчети за предоставена правна помощ
22 ноември – Ден на българския адвокат
Нова заповед на Председателя на СГС за работното време на Адвокатска стая
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки