Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Покана за участие в процедура за избор на адвокат от САК за особен представител
Дежурни адвокати 1.10.2023 г. - 31.10.2023 г.
Предстоящо безплатно Anti-SLAPP обучение
Покана за участие в научна конференция на 17.10.2023 г., посветена на 90 г. от рождението на проф. д-р Димитър Михайлов
Покана за отправяне на оферти за изграждане на дървен навес над терасата на Хижа „АДВОКАТ“, собственост на САК
Съобщение относно касовите плащания към ОК "Адвокат"
Профилактични прегледи за адвокати в Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД през месец септември 2023 г.
Нова система за плащане на задължения към Софийска адвокатска колегия
Покана за подаване на заявления за включване в списък на адвокати от САК, които осъществяват консултиране на лица, пострадали от домашно насилие
Дежурни адвокати РЦК месец септември 2023 г.
Дежурни адвокати 1.09.2023 г. - 30.09.2023 г.
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2023 г.
Есенни семинари по актуални гражданскоправни и наказателноправни въпроси в ОД "Лозенец"
Покана до адвокатите от САК за становища по законопроектите за правени в Конституцията и ЗМИП
Обявление на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Намалено работно време на Касов салон в Търговския дом на 10.08.2023 г.
Профилактични прегледи за адвокати в Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД през месец август 2023 г.
Дежурни адвокати РЦК месец август 2023 г.
Дежурни адвокати 1.08.2023 г. - 31.08.2023 г.
Обявление за свободна кантора
Дневен ред на редовно заседание на Софийски адвокатски съвет на 19.07.2023 г. – Тържествена клетва на 38 новоприети адвокати и обсъждане на ЗИД на ЗА
Покана за становища по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата от 03.07.2023 г.
Дарители на библиотеката за месец юли 2023 г.
Покана за участие в процедурата по избор на особен представител на страна в гражданско производство в срок до 13.07.2023 г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки