Антон Йорданов Стефанов

Антон Йорданов Стефанов

Резервни членове

Антон Стефанов е завършил право през 2005 година в Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Към настоящия момент има 15 години адвокатски стаж, член е на Софийска адвокатска колегия от началото на 2007 година.

Професионалният му опит започва през 2006 година в структурата на "Корпорация Развитие" КДА - една от първите български компании за управление на финансови средства и инвестиции и управление на други търговски дружества. Към настоящия момент е адвокат от кантората на Адвокатско дружество "Менко Менков и съдружници". Професионалното му развитие включва процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела, правно обслужване на търговски дружества, държавни институции и общини. Адвокат Антон Стефанов е специалист по граждански процес, облигационно и търговско право, данъчно и административно право и процес. Преминал е обучение по арбитраж и алтернативни способи за разрешаване на правни спорове, както и обучение по медиация, като в момента е адвокат и медиатор.

В работата си, като член на Софийски адвокатски съвет, би работил за модернизиране и организиране на адвокатурата, както и за подобряване на комуникацията с адвокатите от колегията.

Споделяне