Силвия Йорданова Спасова

Силвия Йорданова Спасова

Резервни членове

Силвия Спасова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ адвокатски стаж 17 години.

​Професионална биография

Силвия Спасова завършва Юридически факултет на Софийския университет през 2000 г. със специализации “Правораздаване” и “Международно право и международни отношения”. Професионалният й опит започва като студент през 1996 г. със стаж в нотариална кантора. От 2005 г. е Магистър по икономика – Специалност “Международни икономически отношения” при Стопанска академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов.

От 2002 г. е асистент по Граждански процес в Юридически факултет на Софийския университет. През 2014 г. придобива научна степен Доктор по право с тема на дисертацията „Обезпечение на иска“.

От 2003 г. работи в „Кинкин и партньори“ Адвокатско дружество, като развива практиките Разрешаване на спорове, Конкурентно право, Право на интелектуална собственост, Ликвидация и несъстоятелност.

От 2017 г. е арбитър, а от 2019 г. член на Президиума на Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата.

Специализирала е в Институт по чуждестранно и международно частно право „Макс Планк”, Хамбург, Германия (2012, 2016 г.) и в Институт по чуждестранно и международно частно и стопанско право, Рупрехт-Kарлс-Университет, Хайделберг, Германия (2009).

Споделяне