Ива Иванова Згурова-Шопова

Ива Иванова Згурова-Шопова

Основни членове

Адвокат Ива Згурова-Шопова е магистър по право от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2006 г.) със специализация по международно право и международни отношения. Член е на Софийската адвокатска колегия от 02.01.2008 г. Понастоящем е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Недялков и Згурова”.

Специализира в областите на търговското и дружественото право, интелектуалната собственост, вещното, семейното и наследственото право, облигационното право, административното право и процес. Води граждански, тъговски и административни дела. Има богат опит във връзка с регистрацията на търговски марки в Патентното ведомство на Република България и в Европейското патентно ведомство, получаването на статут за постоянно пребиваване на чужденци в страната, придобиването на българско гражданство по произход и по натурализация, преобразуването на търговски дружества, учредявянето и увеличаването на капитала на същите посредством апорт, текущото правно обслужване на тръговски дружества, цялостното проследяване на собствеността на недвижими имоти, подготовката и представителството по имотни сделки, учредяването на вещни права и др.

Владее български, английски, френски, руски език.

С Решение на Съвета на САК от 30.03.2022 г. е избрана за Заместник председател на Съвета на САК до 31.03.2023 г.

Споделяне