Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Адвокатски съвет

Протокол № 18 от 21.12.2010
Протокол № 17 от 29.11.2010
Протокол № 16 от 09.11.2010
Протокол № 15 от 26.10.2010
Протокол № 14 от 19.10.2010
Протокол № 13 от 05.10.2010
Протокол № 12 от 14.09.2010
Протокол № 10 от 22.06.2010
Протокол № 9 от 08.06.2010
Протокол № 8 от 11.05.2010
Протокол № 7 от 27.04.2010
Протокол № 6 от 13.04.2010
Протокол № 5 от 30.03.2010
Протокол № 4 от 09.03.2010
Протокол № 3 от 16.02.2010
Протокол № 2 от 26.01.2010
Протокол № 1 от 19.01.2010
Комисия за прилагане на Закона за правна помощ
Комисия за дисциплинарна политика
Комисия за повишаване професионална квалификация
Комисия за социална политика и подпомагане
Комисия за сътрудничество и международни отношения
Комисия за защита на професионалните права на адвоката, сигнали и предложения
Комисия за въвеждане и провеждане на електронно управление в адвокатурата
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки