Бюлетин №23 на САК за периода 17.10-04.11.2022

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Конференция на тема „Значими събития и личности в историята на Софийска адвокатска колегия и адвокатурата“ по случай Деня на адвокатурата – 22 ноември, и 125-годишнината на САК

„Значими събития и личности в историята на Софийска адвокатска колегия и адвокатурата“ е темата на конференцията, която Съветът на Софийска адвокатска колегия организира по случай Деня на българската адвокатура – 22 ноември, и 125-годишнината от учредяването на Софийска адвокатска колегия като независима и самоуправляваща се институция. Темата е вдъхновена от Деня на народните будители 1 ноември, когато по традиция отдаваме почит и признание на онези личности в нашата история, които в най-трудните времена са носели просвещение, знание и светлина и са вдъхновявали с идеите и дела си бъдните поколения. Много от българските адвокати са били истински будители, оставили ярка следа в историята на България, водейки с личен пример и отдаденост обществото към по-добро бъдеще.

Конференцията ще се проведе на 22 ноември от 14.30 ч. в Гранд хотел „Астория“ (бивш хотел „Родина“) и ще бъде последвана от коктейл по случай празника. Програмата на събитието ще бъде обявена допълнително на сайта на САК.

За участие във форума е необходимо предварително заявяване на имейл адрес: 125years@sak-sas.bg. Срокът е до 20 ноември 2022 г. или до изчерпване на местата.

2. 25 октомври – европейски Ден на правосъдието, на европейския адвокат и на европейските правни общества

На 25 октомври правната общност отбеляза европейския Ден на правосъдието, на европейския адвокат и на европейските правни общества.

Избраната тази година от Съюза на адвокатурите и правните общества на Европа (Council of Bars and Law Societies of Europe – CCBE) тема: „Да направим правото приложимо по време на война – ролята на адвокатите“, подчертава особената роля на адвокатите за постигане на справедливостта като основна цел на правосъдието. Защото адвокатите не просто защитават конкретен клиент, а обезпечават законността на правоприлагането и самото функциониране на съдебната система, независимо от външни влияния, което е особено необходимо във времена на конфликти.

Българската адвокатура отбеляза европейския Ден на правосъдието с конференция на тема „Достижения и практически предизвикателства пред прилагането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи”, посветена на 30-годишнината от ратифицирането на ЕКЗПЧОС от Република България. Форумът се проведе в Централния военен клуб в столицата с участието на лекторите д-р Павлина Панова – председател на Конституционни съд, съдия Лада Паунова – зам.-председател на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия, Мария Димитрова – правителствен агент в дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ към Министерство на правосъдието, адвокат Михаил Екимджиев от Пловдивска адвокатска колегия, Здравка Калайджиева – съдия в Европейския съд по правата на човека (2008 – 2015), и адвокат София Разбойникова от Софийска адвокатска колегия. Заключителното слово бе на Йонко Грозев – съдия в Европейския съд по правата на човека.

Скъпи колеги,

бъдете здрави, силни, подготвени и мъдри във всяко Ваше действие, защото достойнството и авторитетът на професията зависи от упорството и ежедневните усилия и отдаденост на всички нас! Само професионално подготвени, морални и човечни, верни на ценностите на професията можем да служим истински за защита на правата и основните свободи на гражданите.

Честит празник!

3. Висшият адвокатски съвет увеличи минимaлнитe paзмepи нa aдвoĸaтcĸитe възнaгpaждeния по Hapeдбa №1 от 2004 г.

Bиcшият aдвoĸaтcĸи cъвeт, на основание чл. 121, ал. 1, във връзка с чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, прие на заседанието си на 20 октомври 2022 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

В приетия от ВАдвС проект са възприети голяма част от предложенията, направени от Съвета на Софийска адвокатска колегия в началото на 2022 г., като САС внесе на 5 октомври т. г. и допълнително становище с оглед допълването и прецизирането на проекта.

Основните промени са свързани с увеличаване между 30% и 100% на досегашния размер на минималните адвокатски хонорари с оглед преодоляване на съществуващия дисбаланс между размерите на възнаграждения за различни видове правна помощ и високата инфлация и ръста на цените. Същевременно е предвидена възможност адвокатът да може да определи хонорар под минималното възнаграждение по Наредбата, когато оказва правна помощ на материално затруднени лица. Това решение е съобразено с практиката на Съда на Европейския съюз, според която адвокатите не носят дисциплинарна отговорност за договаряне на възнаграждения под предвидените минимални размери в Наредба №1/09.07.2004 г. и могат в рамките на свободата на договаряне да определят свободно размерите на възнаграждения за предоставяната от тях правна помощ и под минималните размери.

С новата Наредба също така се изравняват минималните възнаграждения по административни и граждански дела с определен материален интерес и се дава възможност за двуктратно увеличение на минималния хонорар за работа в почивни дни, за оказване на спешна правна помощ, както и когато процесуалното представителство или правната защита и съдействие са свързани с особена фактическа и правна сложност. Преценката за последното ще се прави от съда по реда на чл. 78 от ГПК.

На 4 ноември 2022 г. Наредбата беше публикувана в „Държавен вестник“.

4. Адвокат Даниела Доковска е наградена с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие

Адвокат Даниела Доковска – член на Софийска адвокатска колегия, бе отличена с орден „Св. Св. Кирил и Методий" – огърлие, за особено значими заслуги за развитието на правната наука и юридическото образование. Указът на президента на Република България за награждаването й обнародван в брой 86 на „Държавен вестник“ от 28.10.2022 г.

Адвокат Доковска бе предложена за предстижната награда от служебния кабинет заради 35-годишния й активен принос за развитието на научната и образователна дейност в средите на адвокатурата.

Даниела Доковска е била член на Съвета по правната квалификация към Бюрото на Централния съвет на адвокатурата, два пъти е била председател на Научно-методическия кабинет към Софийската адвокатска колегия, член на Висшия адвокатски съвет (1995 – 1998; 1998 – 2001; 2004 – 2008), както и негов зам.-председател (2007 – 2008) и председател (2008 – 2013). От 2012 г. е ръководител на научната дейност на Научно-методическия център на ВАдв.С. Тя е сред учредителите на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и почти десет години е член на неговия Управителен съвет, допринасяйки в значителна степен за институционалното му изграждане и за развитието на неговата образователна, научна и издателска дейност. В последните 40 г. активно работи за развитието на юридическия научен печат у нас, научен редактор е на повече от 40 изследвания и монографии.

Съветът на Софийска адвокатска колегия поздравява адвокат Доковска за престижното отличие и й пожелава дълги и все така ползотворни години за благото на българската адвокатура!

5. Адвокатските дружества с достъп до европейско финансиране

Адвокатските дружества, учредени и действащи по Закона за адвокатурата, вече имат достъп до европейско финансиране. Информацията за това бе обявена от Висшия адвокатски съвет. На 17 октомври 2022 г. са публикувани условия за кандидатстване по Програма за икономическа трансформация, която е част от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Интелигентна индустрия“, като по нея до безвъзмездно финансиране са допуснати и адвокатските дружества като „предприятия” по смисъла на Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията на микропредприятията, малките и средните предприятия и Закона за малките и средните предприятия.

На този етап достъп до европейско финансиране са получили само адвокатските дружества (при определени условия) поради спецификата на конкретната програма и различното данъчно третиране на дружествата и на индивидуално практикуващите адвокати. От Висшия адвокатски съвет уверяват, че продължават диалога си с Министерството на иновациите и растежа за достъпно европейско финансиране и за индивидуално практикуващи адвокати.

Размерът на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по вече обявената процедура е от 3000 до 20 000 лв., а крайният срок за кандидатстване е 19 декември 2022 г. Освен посоченият минимален и максимален размер на финансирането, има и допълнителни ограничения, които са описани в условията за кандидатстване. Едно от условията е адвокатското дружество, кандидатстващо за безвъзмездна финансова помощ, да е регистрирано най-късно до 31 декември 2019 г.

Повече информация и подробности за проекта и условията за кандидатстване могат да бъдат видени на сайта на Висшия адвокатски съвет: https://www.vas.bg/bg/a/drzhavata-chu-advokatite-a...

и на сайта на Министерството на иновациите и растежа от следния линк: https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-...

6. Актуализирани правила за определяне на особени представители по дела с размер на възнаграждението над 10 000 лв.

Правилата за определяне на особени представители по дела с размер на възнаграждението над 10 000 лв. ,бяха изменени с решение на Съвета на Софийска адвокатска колегия по Протоктол №21 от 21.09.2022 г.

Занапред, когато в процедурата участват адвокати, трайно упражняващи адвокатска професия в общо дружество или съдружие, включително чрез договор за постоянна работа по чл. 77 от Закона за адвокатурата, и специфичният професионален опит, изискуем по конкретното съдебно производство, е натрупан общо в резултат на съвместното упражняване на адвокатска професия, в процедурата ще се допуска до участие първият подал заявление адвокат, който отговаря на условията за участие. Изменението е направено с цел осигуряване на еднакви условия за участие на всички адвокати от Софийска адвокатска колегия.

Актуалните Правила за определяне на особени представители са достъпни тук.

7. Датите за есенната изпитна сесия за кандидати за адвокати и младши адвокати през 2022 г.

Датите и редът за провеждане на есенната сесия за кандидати за адвокати и младши адвокати през 2022 г., както и списъкът с допуснатите до изпитите кандидати, са обявени на сайта на Висшия адвокатски съвет https://www.vas.bg/bg.

8. Изтича срокът, в който членовете на САК могат да се възползват от опцията за безплатни профилактични медицински прегледи през 2022 г.

Ноември и декември са последните месеци, през които адвокатите – членове на САК, могат да се възползват от медицинската услуга за профилактични прегледи и изследвания по сключените за 2022 г. от Софийската адвокатска колегия договори с:

- Медицински център „Ориндж“ ООД (подробности тук)

- Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД (подробности тук)

- Медицински център „САНУС 2000“ ООД (подробности тук)

Профилактичната медицинска дейност по тези договори е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката, след предварително запазен час на обявените от медицинските центрове телефони и изготвения за месеца график. Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по преференциални цени.

9. Покана за стаж на студенти от специалност „Библиотечно-информационни науки“

С цел да ускори процеса на дигитализация на Библиотеката на Софийска адвокатска колегия и създаването на електронен каталог, Съветът на Софийска адвокатска колегия отправи чрез ръководителя на Катедра „Библиотечно-информационни науки“ в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ покана за стаж на студенти от специалността.

Дейностите, в които ще се включат студентите, са описани в предложението, което можете да видите тук.

Елекронният библиотечен каталог е от първостепенно значение, за да може Библиотеката на САК да бъде в услуга на всички столични адвокати и да стане част от системата от дигитални библиотеки в страната. Каталогът е в процес на изграждане и до момента в него са въведени близо 200 книги с библиографско описание съгласно действащите държавни стандарти.

Междувременно представяме на вниманието на членовете на САК кратка извадка с линкове към каталозите на библиотеки, които са културни, образователни и информационни центрове с национално значение. Всички те притежават големи фондове с литература, имат дигитални колекции и интернет каталози, свободни за ползване он-лайн, като самите ресурси могат да се ползват на място след регистрация и заплащане на установена такса за ден, месец или година.

- Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/search

- Централна библиотека на Българска академия на науките

http://aleph.cl.bas.bg/F/2CYYAK65AS4UCUEALVXV2TGFN...

- Библиотека на Народното събрание на Република България

https://library.parliament.bg/abweb/public/

- Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“

http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=find-...

- Библиотеката на Университет за национално и световно стопанство

http://catalogue.unwe.bg/absw/abs.htm

- Библиотека на Нов български университет

https://qopac.nbu.bg/EOSWebOPAC/OPAC/Index.aspx

Очакваме Ви и на място в „Библиотеката и споделен офис“ на Софийска адвокатска колегия в гр. София, бул. „Витоша“ 1а, Търговски дом, кантора 203.

10. График на дежурните членове на Съвета на Софийска адвокатска колегия за месец ноември 2022 г.

Графиците за месец ноември 2022 г. за приемно време на членовете на Съвета на САК, с които адвокатите от колегията могат да се срещат на указаните дати в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" №137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч., може да бъде видян тук.

ІІ. Обучение и квалификация

1. Обучения на ЦОА „Кръстю Цончев“

1. На 2 ноември 2022 г. от 13.00 до 16.00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Изготвяне на документи в производството за преюдициални заключения (молба за отправяне на запитване, становище в производството пред Съда на ЕС). Условия за допустимост на запитването. Преюдициално запитване в чисто вътрешна ситуация“ с лектор Станислав Костов, адвокат от Софийска адвокатска колегия и доцент по Право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“ и във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

2. На 8 ноември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Невербална комуникация – видове, изследвания и практическо приложение. Някои изследвания в областта на невербалната комуникация в съдебната система и може ли да се учи „езикът на тялото“?“ с лектор адвокат д-р Десислава Каменова от Софийска адвокатска колегия, доктор на философските науки в СУ „Св. Климент Охридски“, направление „Невербална комуникация“.

3. На 9 ноември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Прилагане на правото на Съюза“ с лектор Станислав Костов, адвокат от Софийска адвокатска колегия и доцент по Право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“ и във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

4. На 10 ноември 2022 г. от 14:00 до 17:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Участието на адвокатите в процедурата по медиация – възможности и предизвикателства. Законодателни промени“ с лектор адвокат Албена Пенова от Софийска адвокатска колегия.

5. На 14 ноември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Проблеми на гражданската конфискация“ с лектор Борислав Белазелков, бивш съдия от Гражданска колегия на Върховния касационен съд.

6. На 15 ноември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Извъндоговорната отговорност на държавата за вреди, причинени от нарушение на Правото на Европейския съюз“ с лектор Станислав Костов, адвокат от Софийска адвокатска колегия и доцент по Право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“ и във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

7. На 16 ноември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Проблеми на обезпечителното производство“ с лектор адвокат Анастас Пунев от Софийска адвокатска колегия.

8. На 18 ноември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Прилагане на защитата на личните данни“ с лектори д-р Невин Фети – съветник по правни въпроси на Президента на Република България, магистър по специалност „Право“ от СУ „Св. Кл. Охридски” и по защита на националната сигурност от Академията на МВР, и Десислава Тошкова-Николова – експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в Националния институт на правосъдието по защита на личните данни и главен секретар в Комисията за защита на личните данни.

9. На 21 ноември 2022 г. от 13:00 до 17:00 ч. ще се проведе хибриден специализиран курс за защита от домашно насилие с първа тема „Психологичните теории за насилието. Психологичен и психиатричен контекст на домашното насилие“ с лектори Дияна Видева – психолог, член на УС на асоциация „Деметра”, член на Европейска антитрафик платформа на гражданско общество и преподавател в Бургаския свободен университет, и д-р Елена Недялкова Михайлова – психиатър и вещо лице.

10. На 22 ноември 2022 г. от 13:00 до 17:00 ч. ще се проведе втората част от хибридния специализиран курс за защита от домашно насилие с тема „Практика на ЕСПЧ по дела относно домашно насилие и насилие, основано на пола“ с лектор адвокат Диляна Гитева от Софийска адвокатска колегия, член на Фондация „Български адвокати за правата на човека“ и обучител към програма „HELP“ на Съвета на Европа.

11. На 23 ноември 2022 г. от 13:00 до 17:00 ч. ще се проведе третата част (само присъствено) от специализирания курс за защита от домашно насилие на тема „Защитата от домашно насилие в гражданскоправен аспект: ЗЗДН и СК“ с лектор съдия Галя Вълкова от Софийски районен съд, Трето гражданско отделение.

12. На 24 ноември 2022 г. от 13:00 до 17:00 ч. ще се проведе четвъртата част от хибридния специализиран курс за защита от домашно насилие на тема „Наказателноправни аспекти на домашното насилие“ с лектор съдия Мария Дончева от Софийски районен съд, Наказателно отделение.

13. На 25 ноември 2022 г. от 13:00 до 17:00 ч. ще се проведе петата част от хибридния специализиран курс за защита от домашно насилие на тема „Проблеми на реферирането между институции и услугите за жертвите на насилие“ с лектори Дияна Видева – психолог, член на УС на асоциация „Деметра”, член на Европейска антитрафик платформа на гражданско общество и преподавател в Бургаския свободен университет, и д-р Елена Недялкова Михайлова – психиатър и вещо лице.

14. На 28 ноември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ с лектори адвокат Красимира Иванова и адвокат Явор Нотев от Софийска адвокатска колегия.

15. На 29 ноември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Преглед на актуалната практика на ВКС по въпросите на АД“ с лектор адвокат доц. д-р Николай Колев от Софийска адвокатска колегия, председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН и доцент в Нов български университет по дисциплините Търговско право, Вещно право, Банково право и Застрахователно право.

16. На 30 ноември 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Прилагане на изискванията за върховенство на правото в ЕС от националните съдилища“ с лектор доц. д-р Христо Христев, преподавател по Право на ЕС в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom, като всички адвокати, заявили участие, ще получат на електронните си пощи линк за включване. Заявки за участие могат да бъдат направени на е-mail: coa@abv.bg.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на сайта на Центъра http://advotraining.bg/events/.

2. Покана за участие в Anti-SLAPP обучения

Центърът за развитие на медиите кани членовете на Софийска адвокатска колегия на предстоящите през есента и зимата на 2022 г. безплатни Anti-SLAPP обучения, които ще се проведат в рамките на европейска инициатива Pioneering Anti-SLAPP Training for Freedom of Expression (PATFox) (https://www.mediacenterbg.org/news/pioneering-anti-slapp-training-coming-to-11-eu-member-states-in-2022-23/). В инициативата през 2022 и 2023 г. участват 11 държави членки на ЕС.

Стратегическите съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността“ (известни още като „SLAPP“), се определят като нарастваща заплаха за свободата на изразяване в целия Европейски съюз, целяща сплашване на журналисти и защитници на правата на човека и в резултат на това – ограничаване на публичния дебат. За преодоляване на тази заплаха общоевропейският консорциум Pioneering Anti-SLAPP Training for Freedom of Expression (PATFox) е създал първата в Европа учебна програма за борба със SLAPP, която осигурява обучение на юристи в 11 държави членки на ЕС.

За България са предвидени две полудневни обученията, които ще се проведат в София през есента и зимата на 2022 г. Обученията са безплатни, броят на участниците е ограничен.

За повече информация и предварителни записвания можете да се обърнете към Центъра за развитите на медиите на следните електронни адреси: yana.pelovska@mediacenterbg.org и mediacenter@mediacenterbg.org.

ІІІ. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация за работата на Апелативен съд–София

1.1. Считано от 28 юли 2022 г. делата на Апелативния Специализиран наказателен съд (АСНС, закрит) са подсъдни на Апелативен съд–София.

Неприключилите дела на АСНС (закрит) се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

Делата на 9-ти, 10-ти и 11-ти състави на Наказателната колегия на АС-София се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

Справки по телефона за дела на Софийски апелативен съд (АСНС, закрит) могат да се правят освен чрез сайта на съда, така и на телефон 02/4217 441. За връзка с Регистратурата за класифицирана информация – телефон 02/9219 723.

Страните и техните процесуални представители могат да извършват отдалечени справки и по останалите видове дела – както чрез сайта на съда, така и на следните телефони:

- всички видове дела: 02/9219 754;

- граждански дела: 02/9219 755; 02/ 9219 832;

- наказателни дела: 02/ 9219 753, 02/9219 830;

- търговски дела: 02/ 9219 766, 02/9219 831.

1.2. Апелативен съд – София уведомява, че има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, който позволява да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно да бъдат подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

Информация за всички предоставяни от Апелативен съд-София електронни услуги е публикувана на сайта на САС.

2. Информация за работата на Софийски градски съд

Неприключилите дела на Специализирания наказателен съд (закрит) се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

Делата на 6-ти, 15-ти, 16-ти, 26-ти, 33-ти, 36-ти, 37-ми, 38-ми, 39-ти и 40-ти първоинстанционни състави на Наказателното отделение на Софийски градски съд се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90.

3. Информация за работата на Софийски районен съд

3.1. Софийски районен съд уведомява, че има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ и по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

3.2. Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела, образувани в СРС, могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

- за граждански дела – documents.go@srs.justice.bg

- за наказателни дела – documents.no@srs.justice.bg

IV. Финансови въпроси

1. Дължимата встъпителна вноска в адвокатурата е в зависимост от общия стаж на кандидата

Със свое Решение №1506 по Протокол №23 от 19 октомври 2022 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия прецизира предходно решение на Съвета от 8 януари 2019 г., изменено с решение от 26 ноември 2019 г., в частта, касаеща определянето на размера на встъпителните вноски за вписване в Софийска адвокатска колегия на адвокати и младши адвокати.

За целта в Раздел първи от Информацията за таксите събирани от САК („Такси за вписване във водените регистри (встъпителни вноски)“) изрично бе записано, че се има предвид общият стаж на лицето, като в случая думата „стаж“ се използва като родово понятие, обхващащо трудов, осигурителен и юридически стаж.

2. Уреждане на наемните отношения за канторите в Търговския дом, които са собственост на Софийска адвокатска колегия

Със свое Решение №1482 по Протокол №22 от 5 октомври 2022 г., взето на основание чл. 89, т. 10 от Закона за адвокатурата, Софийски адвокатски съвет ще предприеме следните действия във връзка с уреждане на наемните отношения за канторите в Търговския дом, които са собственост на Софийска адвокатска колегия:

1.1. наемателите, които не са погасили наемните си вноски по действащите договори, ще бъдат поканени да заплатят дължимите от тях суми и в случай че това не бъде направено, договорните отношения с тях ще бъдат прекратени.

1.2. на наемателите, които имат сключени договори със САК да ползват под наем идеални части от кантори, ще бъде предложено тези договори да бъдат прекратени и да се сключат нови договори за цялата площ, с възможност за ползване на кантората съвместно с друг/и адвокат/и и споделяне на наемната цена, но с уговорено солидарно задължение за заплащане на пълния размер от наема за цялата площ за всеки от ползвателите.

1.3. по отношение на канторите, отдадени като идеални части, с наемателите на които не бъде постигнато съгласие за сключване на нови договори по т. 1.2., ще бъдат предприети действия за прекратяването на договорите.

1.4. канторите, които са свободни към момента, както и тези, за които договорите с досегашните наематели бъдат прекратени по т. 1.3., ще се отдават под наем по приетата от Софийски адвокатски съвет процедура.

V. Бази и социална дейност

Хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

Хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“ ще функционира нормално като място за отдих на адвокатите от САК и през зимен сезон 2022 – 2023 г. след предприетите от Съвета на Софийска адвокатска колегия редица действия, в резултат на които беше ремонтиран покривът на хижата и са закупени 5000 л дизелово гориво за отопление. В началото на годината бяха извършени освежителни ремонти на стаите, оптимизирана бе инсталацията за отопление на вода и сградата се стопанисва от нов екип.

Хижа „Адвокат“, която се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, на по-малко от 25 км от София (локация), разполага със следните помещения за нощувка:

- един апартамент (снимки тук);

- две луксозни стаи (снимки тук)

- 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата са достъпни на сайта на САК (тук).

VI. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Срок за подаване на заявление за дежурен и резервен адвокат за 2023 г.

Срокът за подаване на заявленияза дежурнии и/или резервни защитници за 2023 г. е до 15 декември 2022 г. включително. В заявлението си кандидатът може да посочи два месеца – по един от първото и от второто полугодие, в които желае да бъде дежуран адвокат, за да бъдат съобразени при възможност.

2. Заверени отчети

Софийски адвокатски съвет със свое Решение №1504 по Протокол №23 от 19 октомври 2022 г. е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ общо 338 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 5 до 19 октомври 2022 г., като 188 от тях – през Единната електронна система за правна помощ (ЕЕСПП).

3. Софийски адвокатски съвет настоява за спешно решаване на проблемите с Единната електронна система за правна помощ

Съветът на Софийска адвокатска колегия предприе действия за сезиране на министъра на правосъдието, на Националното бюро за правна помощ и Висшия съдебен съвет за сериозните проблеми, с които от доста време се сблъскват и Съветът, и адвокатите от САК при работата си с Единната електронна система за правна помощ (ЕЕСПП) във връзка с предоставянето на услуги по Закона за правната помощ (ЗПП).

Със свое Решение №1505 по Протокол №23 от 19 октомври 2022 г. Софийски адвокатски съвет възложи на председателя на САК да изпрати до посочените органи, на които е възложено организирането на ЕЕСПП в страната, писмо с подробно описание на проблемите, като бъде отправено и настоятелно искане за предприемане на спешни мерки за отстраняване на констатираните нередовности. Предлага се също така да се създаде контактна работна група с представители на Софийски адвокатски съвет, на Националното бюро за правна помощ, на Министерство на правосъдието и на органите по чл. 25 от ЗПП в района на София-град, която в спешен порядък да констатира всеки един от проблемите и да набележи конкретен план за разрешаването им.

Част от проблемите са свързани с недобрата интеграция между системата на съдилищата (ЕИСС) и тази на НБПП (ЕЕСПП), водещо до дублиране на исканията за определяне на служебни защитници по ЗПП и на особени представители по ГПК, до невъзможност да се виждат постъпилите през ЕИСС в ЕЕСПП искания и в резултат на това – до определянето на адвокати по дела, без да е отчитана тяхната квалификация в съответната област и пр.

Софийски адвокатски съвет дефинира проблемите на Единната електронна система за правна помощ като проблем на правосъдието като цяло поради невъзможността за своевременно осигуряване на адекватна правна помощ на гражданите по дела.

Пълният текст на писмото може да бъде видян тук.

4. Списък на дежурни адвокати за ноември 2022 г.

3.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 30 ноември 2022 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

3.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец ноември 2022 г. е обявен тук.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне