Дежурни адвокати РЦК месец ноември 2022 г.

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец НОЕМВРИ 2022 г.

тел.0879292230

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

02.11.2022.г

сряда

Мариела Ачева

Димитър Караниколов

04.11.2022 г.

петък

Светослав Киряков

Анка Ганчева

07.11.2022 г.

понеделник

Димитър Караниколов

Анка Ганчева

09.11.2022.г

сряда

Светослав Киряков

Мариела Ачева

11.11.2022 г.

петък

Анка Ганчева

Ана Филибева

14.11.2022 г.

понеделник

Светослав Киряков

Мариела Ачева

16.11.2022 г.

сряда

Светослав Киряков

Мариела Ачева

18.11.2022 г.

петък

Димитър Караниколов

Ана Филибева

21.11.2022 г.

понеделник

Анка Ганчева

Димитър Караниколов

23.11.2022 г.

сряда

Анка Ганчева

Янислава Георгиева

25.11.2022 г.

петък

Ана Филибева

Анка Ганчева

28.11.2022 г.

понеделник

Димитър Караниколов

Светослав Киряков

30.11.2022 г.

сряда

Анка Ганчева

Димитър Караниколов

Споделяне