Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Контролен съвет

Румен Василев Котов
Вася Тодорова Илиева
София Николова Разбойникова
Румяна Кирилова Стоева-Сидерова
Бойко Атанасов Войнов
Любомир Николаев Владикин
Състав и структура
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки