Лили Николова Лозанова

Лили Николова Лозанова

Основни членове

Лили Лозанова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ адвокатски стаж 24 години.

Професионална биография

Лили Лозанова завършва Юридически факултет на Софийския университет през 1994 г.

Вписана е като адвокат в Софийска адвокатска колегия на 17.12.1997г., като упражнява дейността си като самостоятелно практикуващ адвокат и към настоящия момент.

Специализира в областта на вещно право, облигационно право, административно право, семейно и наследствено право.

Организационен опит и умения

Лили Лозанова е член на Софийски адвокатски съвет от 28.06.2017 г. до момента, като е част от Комисията за повишаване на професионалната квалификация към САС.

Участва активно в изготвянето на програми за професионалните обучения и организирането на семинари, провеждани от Софийска адвокатска колегия в периода 2017 г. до момента.

Споделяне