Александър Андонов Бояджиев

Александър Андонов Бояджиев

Основни членове

Адвокат Александър Андонов има 17 години юридически стаж в сферата на търговско, гражданско, банково, трудово и административно право.

През последните години специализира в процесуално представителство и материалноправно консултиране в областта на търговското право (корпоративно, сделки, преобразувания, несъстоятелности), облигационно и вещно право. Процесуалната практика на адвокат Андонов обхваща стратегически консултации и представителство по граждански, търговски, административни, заповедни и изпълнителни производства.

Освен магистратурата по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, адвокат Андонов притежава и магистърска степен по „Философия“ от същия университет с магистратура по „Философия на съзнанието и езика“.

Ползва английски език.

Основател и член на Управителния съвет на Антропософското общество в България и член на Единното антропософско общество с център Гьотеанума в Дорнах, Швейцария.

Хоби: леководолазно гмуркане (скубадайвинг) – притежава сертификати PADI Advanced Open Water Diver, Drift Diver, Nitrox Diver).

Споделяне