Мирослав Тодоров Мичев

Мирослав Тодоров Мичев

Основни членове

Мирослав Мичев е адвокат от Софийска адвокатска колегия с 28 години адвокатски стаж.

​Професионална биография

Завършва Юридически факултет на Софийския университет през 1992г.

Вписан е като адвокат в Софийска адвокатска колегия – от ноември 1993 г. до сега. От 1993 г. до 1999 г. е адвокат в Адвокатско дружество „Братоев, Конов, Спасов и Мичев”. От 1999 г. до 2007 г. осъществява самостоятелна адвокатска практика.

От 2007 г. до сега е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Мирослав Мичев и Радостина Иванова”. Работи в областта на гражданското, търговското, административното и трудовото право, с богат процесуален опит пред държавните и арбитражните съдилища.

В периода 1999-2001 г., заедно с проф. д-р Емил Георгиев и няколко съмишленици организира съставянето сборника „Правни изследвания в памет на проф. Иван Апостолов". Двадесет съвременни български юристи написват специално посветени статии, в знак на поклон пред големия учен и адвокат. Починът скоро е възприет и от други колеги, които го развиват в традиция - с юбилейни и възпоменателни научни сборници са почетени видни юристи като проф. Живко Сталев, проф. Витали Таджер, проф. Петко Венедиков, проф. Владимир Кутиков, акад. Чудомир Големинов, проф. Венелин Ганев и проф. Никола Долапчиев, проф. Лиляна Ненова, проф. д-р Кино Лазаров, гл. ас. Теодор Пиперков, доц. Кристиан Таков и др.

Мирослав Мичев се интересува от деонтологичните проблеми в адвокатската професия. Участвал е национални и международни събития и дискусии в страната и чужбина, посветени на въпроси на адвокатската етика и отговорност. През 2016 г. е избран за член на Дисциплинарния съд на Софийската адвокатска колегия. В работата си като председател на тричленен дисциплинарен състав, в периода от юни 2017 до сега участва в решаването на множество дисциплинарни казуси.

Член е на арбитражната колегия при Арбитражния съд при Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Извън професията се занимава с любителска фотография – обича да документира с видео и снимки обществени събития, бележити съвременници, застрашени архитектурни паметници и аматьорски футболни срещи.

Споделяне