Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

За адвокатската професия

Адвокатски сътрудници
Дисциплинарна отговорност
Промени и прекратяване
Вписване на съдружие
Прекратяване
Промяна на седалище
Често задавани въпроси
Вписване на адвокатско дружество
Адвокатска карта
Какви встъпителни вноски се дължат при вписване и в кой момент трябва да се внесат?
По какъв начин и към кой момент се установява липсата на пречки по чл. 5 от Закона за адвокатурата?
Какво обхваща понятието за „юридически стаж“ и как следва да се доказва?
Юридическа правоспособност от друга държава
Диплома за завършено висше юридическо образование издадена от чуждо учебно заведение
Условия за прием
Изпит за адвокати и млaдши адвокати
Често задавани въпроси
Адвокатски регистри
Нормативни актове относими към упражняване на адвокатска професия
ДИРЕКТИВА 98/05/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
Наредби на Висшия адвокатски съвет
Етичен кодекс на адвоката
Закон за адвокатурата
Образци на документи
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки