Колекция „Редки и ценни издания“ в библиотеката на Софийска адвокатска колегия

/


Създадена едновременно със Софийска адвокатска колегия библиотеката на САК е една от първите специализирани правни библиотеки в новата българска държава след 1878 г. Първите документални източници за създадената библиотека датират от 1899 г. с приетия Правилник на Софийски адвокатски съвет, утвърден с Указ № 28 на княз Фердинанд I и публикуван в „Държавен вестник“, год. ХХI, бр. 47, 1899 г.

В своя дългогодишен живот библиотеката е следвала развитието и практиката на адвокатската общност, съхранявайки най-ценните издания, до който са имали досег представители на ръководството на съвета, членове на колегията, бележити адвокати, съдии, автори на юридическа литература и др., които са предоставяли книги, сборници, материали от конференици и др. за съхранение в библиотеката.

Създаването на настоящата колекция има за цел на първо място да съхрани историята на САК и на всички изявени дейци в областта на правото; да се положат професионални грижи за книгите като физически носител на информация; да покаже богатството и разнообразието на съхранената юридическа литература; да послужи като база и да подпомогне научните изследвания в областта на правото; да бъде източник на професионално вдъхновение и за укрепване на професионалния дух и идентичност в адвокатската общност.

Колекцията от „Редки и ценни издания“, представена в настоящия библиографски указател, е обособена в 3 раздела – фонд„Старопечатни издания“ (от 1843 г. – до 1878 г.), фонд „Редки и ценни издания“ (след 1878 г.- до днес), фонд „Периодика“. Колекцията съдържа 680 библиографски единици, които са описани, подредени и експонирани в специални библиотечни шкафове със стъклени витрини в читалня и споделен офис на САК.

Библиографският указател описва създадената колекция и следва нейната подребда. Той е съставен хронологично в раздели: Старопечатни, Редки и ценни издания и Периодика. Във всяка една годишнина подреждането е азбучно: издания на български автори и на български език, чужди издания на кирилица, чужди издания на съответния чужд език.

Критериите, по които е направен подбор на заглавията са: ранния период на издаване на книгата; бележит и известен за времето си автор или издател; книги, които са дарени като лични библиотеки на адвокати и съдии; книги, които съдържат дарствени надписи и бележки от авторите и дарителите; книги, които разкриват връзките и отношенията на САК със сродни професионални организации в чужбина; книги със забежителна подвързия.

В основната си част изданията от колекцията са в областта на правото: закони, сборници, съдебна практика и коментари, монографии. Включени са издания и от други тематични области като история, политика, география, философия, художествена литература. Книгите са на български и чужди езици - английски, руски, френски, немски, гръцки, полски, сръбски и др.

Най-старото издание в библиотеката е на френския държавник и историк Адолф Тиерс - „Histoire de la Révolution française“ от 1834 година. Други издания от по-ранния период са сборниците с османско законодателство от 1871 г. „Пълно събрание на държавните закони, устави и наставления и високи заповеди на Османската империя...“ , преведено от турски от Христо С. Арнаудов, както и 7-томното издание, преведено на френски език на сборника от 1873 г. „Legislation ottomane, ou, Recueil des lois, reglements, ordonnances, traites, capitulations et autres documets officiels de l'Empire ottoman“, дигитализирано и доспъпно чрез Френската национална библиотека „Галика“.

Открояват се изданията на Джоузеф Адриен Рогрон – френски юрист, автор на „Code Napoléon“ (известен като „Наполеонов кодекс“, изд. от 1859) и „Code penal“ (изд. от 1865 г.), които представляват първата съвременна кодификация на гражданското и наказателното право в историята на правото.

Като структура колекцията от „Редки и ценни издания“ е отворена и при постъпване нови издания в библиотеката, които отговарят на криитериите за подбор, те ще да бъдат добавяни.

Предстои нейното представяне на Интернет страницата на САК в секцията на библиотеката и поетапното дигитализиране на заглавията, които не са обект на закрила на авторското право.

Споделяне