Дарители на библиотеката на САК за месец ноември 2023 г.

/


„Колкото е хубаво да наследиш библиотека, по-хубаво е да събираш такава."

Августин Бирел

Издателство „Сиби“ направи голямо дарение от книги за библиотеката на Софийска адвокатска колегия. Дарението постъпи в библиотеката на 22.11.2023 г., когато се отбеляза и професионалния празник на адвоката.

Софийски адвокатски съвет изказва своята благодарност и признателност на управителя на издателството г-н Васил Ташев и неговия екип за новите заглавия, които ще обогатят фонда на библиотеката и ще се ползват от членовете на колегията. Пълен списък на дарената юридическа литература можете да видите тук.

Книгите са каталогизирани и могат да бъдат заемани за дома. За справка и достъп до заглавията със сканирани корица и съдържание можете да използвате Интернет каталога, достъпен чрез линка: http://biblioteka.sak-sas.bg/abweb/public/

Ще обърнем внимание на монографията „Вертикални споразумения : ЕС – България“ със съавтор и преводач от английски език Иван Маринов. Изданието съдържа правен анализ и практически правни съвети във връзка с конкурентните правила на ЕС, приложими към споразуменията за дистрибуция, които попадат във и извън обхвата на Регламент 330/2010 и Регламент 461/2010. Анализът на конкурентното право на ЕС е допълнен с анализ на националните конкурентни правила и поради това, че те често са тясно свързани с анализа на конкурентното право, с правилата на гражданското и търговското право, приложими към споразуменията за дистрибуция в България.

С рецензия на книгата, написана от адв. Драгия Драгиев и публикувана в сп. Адвокатски преглед, бр. 4, 2019 г. можете да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет изказва своята благодарност и на Български хелзинкски комитет за направеното дарение от 3 екземпляра на монографията „Реформата в българската пенитенциарна система“.

Благодарим на всички, които се присъединиха и спомогнаха за това Софийска адвокатска колегия да има библиотека, обновена с нови съвременни издания в споделено пространство и на удобната локация в Търговския дом, в близост до Съдебната палата.

Споделяне