Дарители на библиотеката за месец юли 2023 г.

/


Софийски адвокатски съвет изказва своята благодарност и признателност на г-жа Елка Добрева Бъчварова, която дари книги от библиотеката на баща си адв. Добри Тодоров Бъчваров – член на ВАдС и на дядо си Тодор Христов Бъчваров - съдия в Окръжен съд Плевен. Пълен списък на дарената юридическа литература можете да видите тук.

Книгите са каталогизирани и включени в специалната колекция на библиотеката на Софийска адвокатска колегия от „Редки и ценни издания“. Ще обърнем внимание на няколко издания от дарението „Елементарен курс по френско гражданско право“ на Амброаз Колен и А. Капитан всички томове на изданието от 1926 г.

Липсващ том, който попълни поредицата на първото издание на Коментара на търговския закон на д-р Петър Джидров от 1920 г.

Пълната поредица на Коментара съдържа:

Т. 1: Обща част : Чл. 1-67. - [1920]. - 280 с.

Т. 2: За търговските дружества : Чл. 68-147. - [1920]. - с. 281-611

Ч. 3: За акционерните дружества : Чл. 148-278. - [1920]. - с. 612-1101

Т. 4: За търговските сделки : Ч. 1 - 2

Ч. 1: За търговските сделки изобщо : Чл. 279-338. - София, [1925] (София : Витоша). - с. 1102-1207

Ч. 2: Отделните търговски договори : Чл. 339-465. - София [1928] (София : Напред). - с. 1408-1946

Т. 5: Гл. IХ : За застрахователните сделки : Чл. 466-526. - София, 1930 (София : Напред). - с. 1937-2283

Т. 6: Гл. Х, ХI и ХII : За менителниците, записите на заповед и чека : Чл. 527-648. - София [1931] (София : Напред). - ХХIV, 728 с

Понасяме благодарност и на адв. Галина Енева, която дари екземпляр на книгата, в която е съавтор със заглавие „Delay clauses in international construction contracts“, издадена от авторитетното научно издателство Kluwer Law International.

В книгата известни практици от дванадесет държави, които привличат мащабни международни строителни проекти, описват и анализират тълкуването и прилагането на клаузите за забавяне съгласно законите на съответните им страни. Във всяка тяхна презентация читателят ще намери задълбочени отговори на редица въпроси от областта на международните договори за строителство. Всеки автор включва кратко описание на строителната правна среда в неговата или нейната национална правна система и подчертава капаните и предимствата, които трябва да знаете, когато работите със стандартен договор за строителство, като Червената книга на FIDIC, в тази страна. Като изключително практическо ръководство за съответното местно законодателство за ръководители на проекти, инженери, консултанти и други, участващи в администрирането и планирането на големи строителни проекти, тази книга ще се окаже много полезен ресурс. Книгата ще бъде полезна за правни съветници, участващи в изготвянето и договарянето на големи международни договори за строителство и/или в процедури за разрешаване на спорове.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне