Христо Владов Хинов

Христо Владов Хинов

Основни членове

Христо Хинов е адвокат от Софийска адвокатска колегия с 13 години адвокатски стаж. Христо Хинов се дипломира като юрист в Юридически факултет на Софийския университет през 2006 г.

​Професионална биография

Професионалният му опит започва през октомври 2006 г. като юрисконсулт в Агенция за следприватизационен контрол, където работи в продължение на 1 година.

Вписан е като адвокат в Софийска адвокатска колегия през декември 2008 г.

През ноември 2007 г. се включва в екипа на адвокатско дружество „Калайджиев и Георгиев“, като от началото на 2013 г. и до момента е съдружник в същото. Специализира в областта на облигационното и търговското право, дружественото право, търговската несъстоятелност и гражданското съдопроизводство.

Христо Хинов е член на Дисциплинарния съд при Софийска адвокатска колегия от 28.06.2017 г. и до момента. Като член на Дисциплинарния съд е участвал в решаването на редица дисциплинарни производства и е изготвял решения по значителна част от тях. В работата си като член на Дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия изследва и принципни въпроси, касаещи значението на дисциплинарното производство, както и затрудненията при осъществяване на дисциплинарната дейност. По тези въпроси е изготвен доклад, представен на ежегодната среща на председателите на дисциплинарните съдилища към адвокатските колегии в страната (линк).

Участва в изготвянето на Концепция за модернизиране работата на Софийската адвокатска колегия, съдържаща конкретни решения, насочени към подобряване работата на адвокатурата и на всеки един адвокат.

В работата си като член на Софийски адвокатски съвет работи в областта на дисциплинарната дейност и политика. С Решение от 30.03.2022 г. на Съвета на САК е избран за секретар на Съвета на САК до 31.03.2023 г.

Споделяне