Home Адвокатски избори 2020 Доклад за организираните събития и дейността на САК през 2019 г.

Доклад за организираните събития и дейността на САК през 2019 г.

През 2019 г. Софийският адвокатски съвет е заседавал общо 34 пъти. И през тази година Съветът продължи да разглежда на заседанията си важни за адвокатурата въпроси и да взема становища и организира събития по актуални за адвокатурата и обществото теми.

И през 2019 година продължиха лекционните занимания на Адвокатската академия „За това, което не пише в учебниците по право“.

Входящите и изходящи документи за 2019 г., прегледани от Председателя и Секретаря на САК, са: входящи – 8 536 броя и изходящи – 2 967 броя.

Председателят на САК продължи практиката си и тази година да обявява всеки месец приемен ден, в който да се среща с колеги и граждани.

В хронологичен ред Софийският адвокатски съвет е организирал следните събития:

 

През месец януари 2019 г.:
- на 14.01.2019 г. – среща на ръководството на САС с представители на някои от големите адвокатски дружества и съдружия, на която бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в много области между САС и адвокатските дружества и съдружия;
- на 14.01.2019 г. – председателят на САК проведе среща с вр.изпълняващия длъжността председател на СГС съдия Десислава Попколева на която бяха обсъдени проблемите, които срещат в СГС адвокатите от САК в практиката си;
- на 16.01.2019 г. – председателят на САК проведе среща с ръководството на БТПП на която бяха обсъдени подробностите по организиране на съвместна конференция по въпросите на арбитража;
- на 17.01.2019 г. – заместник-председателят на САК адв.Александър Машев проведе среща с ръководството на НБПП на която бяха обсъдени възможностите за подготовка на проект за увеличение на адвокатските възнаграждения визирани в НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРАВНАТА ПОМОЩ;
- на 18.01.2019 г. - семинар на тема: „Измененията в Административно-процесуалния кодекс“, съвместно с ЦОА "Кръстю Цончев";
- на 23.01.2019 г. - семинар на тема „Касационно производство. Възобновяване на наказателни дела“, съвместно с ЦОА "Кръстю Цончев";
- на 24.01.2019 г. – участие на Председателя на САК в национална кръгла маса на тема: „Прозрачността в работата на съдилищата“, проведена в СЮБ;
- в периода 25-27.01.2019 г. - участие на делегация на САК в Международна конференция на тема: „Международния обмен и трафик на културни ценности“ и откриване на съдебната година на Адвокатска колегия Милано.
    По традиция в навечерието на церемонията по откриване на съдебната година, Адвокатска колегия Милано чрез Комитета за международни отношения организира конференция и кръгла маса, посветени на актуална тема за съответната година.
Церемонията по откриване на съдебната година се проведе на 26.01.2019 г., в сградата на Съдебната палата в Милано, в присъствието на съдии, прокурори, адвокати, представители на изпълнителната власт (министри от региона), законодателната власт (депутати от региона) и обществеността.
Преди началото на официалната церемония по традиция Председателят на Апелативен съд Милано посреща в кабинета си представителите на Миланския адвокатски съвет и адвокатите от чуждестранни колегии, поканени на събитието, като знак на уважение и благодарност за ежедневните усилия, полагани от адвокатите в служба на правосъдието.
Официалната церемония се провежда в Зала тържествена, като всички представители на юридическите професии – съдии, прокурори, адвокати, са облечени в съответните за длъжността им тоги. Влизането в зала тържествена се извършва в шпалир от гвардейци в парадни униформи, което придава на цялото събитие изключителна тържественост.
В рамките на деловата част в Зала тържествена, пред всички присъстващи бяха представени:
     - доклад за дейността на съда през 2018 г., представен от Председателя на Апелативен съд Милано, включващ и поставените цели и задачи през 2019 г.;
     - доклад за дейността на прокуратурата през 2018 г., представен от Апелативния прокурор на Милано;
     - доклад за дейността на адвокатурата през 2018 г., представен от Председателя на Адвокатска колегия Милано – адвокат Ремо Данови.
След докладите бяха направени изказвания и отправени пожелания за успешна съдебна година от представители на други юридически професии, както и на сдружения, обединяващи на различни принципи представители на юридическите професии и свързаните с тях служители – сдружение на мировите съдии, сдружение на съдебните изпълнители, синдикат на полицейските служители, обслужващи съда и пр.
     Любезните домакини от Адвокатска колегия Милано ни показаха и специално обособеното в Съдебната палата „Адвокатско крило“, включващо заседателната зала на адвокатския съвет, помещения за обслужване на адвокати, кабинет на председателя, зала за обучения и други помещения, осигуряващи нормално функциониране на адвокатския съвет в сградата на Съдебната палата в Милано.
    Съществуващата традиция в Милано за тържествено откриване на съдебната година в присъствието на представители на всички правни професии – съдии, прокурори и адвокати, както и съществувалата у нас традиция в периода до 1944 г., дава повод Софийската адвокатска колегия да направи опит да възроди тази традиция.
 - в периода 25-27.01.2019 г. - участие на представител на САК в заседание на Изпълнителния комитет на Международния съюз на адвокатите /UIA/ в Испания, гр.Билбао.
На това заседание бяха обсъждани кадрови, финансови и организационни аспекти от дейността на съюза.
Беше проведена дискусия за уеднаквяване на политиката на UIA при кандидатстване за членство на адвокатски органи и структури от държави, в които адвокатурата не е свободна и независима от органите на държавната власт.
По предложение на адв.Константин Димитров от САК е прието решение всички кандидати за членство в съюза да декларират, че приемат основните принципи и ценности на UIA, като защитата на фундаменталните човешки права, върховенство на правото, свободна и независима адвокатура и другите, посочени в устава. Прието е също така, че независимо от културните, исторически и религиозни различия, съществуващи между отделните държави и техните правни системи, следва да се отклоняват молби за членство на адвокатски колегии, ако Изпълнителният комитет намери, че те само формално приемат горните принципи, не работят за тяхното спазване и са зависими при своето формиране и дейност от държавната власт.
-    29.01.2019 г. – председателят и зам.председателят на САК проведоха среща с IT специалисти за изследване на възможността за поставяне на ПОС терминали в счетоводните салони на САК в Търговския дом и на бул. „Тодор Александров“ 137.

През месец февруари 2019 г.:
- на 08.02.2019 г. – САС проведе среща с ДС и председателя на ВДС на която бяха обсъдени необходимите мерки за подобряване работата на САС и ДС в областта на дисциплинарното производство по ЗА и уеднаквяване на практиката при САК и ВДС;
- в периода 14-16.02.2019 г. - участие на делегация на САК в честването на Патронния празник на Адвокатска колегия Барселона, Испания – Сан Раймун де Пеняфор. Делегацията на САК взе участие в следните официални мероприятия, проведени по повод събитието, а именно:
- среща на представителите на чуждестранните колегии, проведена на 14.02.2019 г. от 17.00 до 18.00 часа;
- среща на побратимените колегии, проведена на 14.02.2019 г. от 18.00 до 19.00 часа;
- конференция на тема „Силата на равнопоставеността на половете”, проведена на 15.02.2019 г. от 09.15 до 13.00 часа;
- церемония по връчване на Международната награда за адвокатска професия, проведена на 15.02.2019 г. от 13.30 до 13.45 часа;
- тържествена церемония по случай Патронния празник Сан Раймун де Пеняфор, проведена на 15.02.2019 г. от 17.00 до 18.30 часа;
- работна среща на тема: „Международни търговски съдилища, арбитражи и други алтернативни способи за разрешаване на спорове – новите средства за разрешаване на спорове през 21 век“, проведена на 16.02.2019г. от 11,00 до 13,00 часа.
По време на посещението беше проведена среща с госпожа Мари-Еме Пейрон - Председател на Парижката адвокатска колегия, на която бяха обсъдени възможностите за провеждане на съвместни прояви, както и участието на представители на Парижката колегия в планираните за 2019г. мероприятия на САК.
Делегацията проведе среща с Председателя на Мадридската адвокатска колегия – Хосе Мария Алонсо Пуиг, на когото беше предадена покана да посети София за нашия професионален празник през месец ноември и с когото беше обсъдено изпращането на лектор от тяхната колегия на организираната от нас конференция, посветена на Върховенството на Правото.
По време на посещението беше проведена среща с Президентите на Международния съюз на адвокатите /UIA/ - Исуф Баадио и на Федерацията на Европейските адвокатури /FBE/ - Микеле Лукерини. На срещите беше обсъдено продължаването и задълбочаването на сътрудничеството на САК с тези организации, както и провеждането на конкретните планувани за 2019 г. събития.
- на 19.02.2019 г. – ръководството на САС поднесе цветя пред паметника на Васил Левски по случай 146 години от гибелта му;
- в периода 22-24.02.2019 г. - участие на делегация на САК в отбелязване на Професионалния празник на юриста в Република Сърбия и 157-годишнината на Адвокатурата в Събрия.
Делегацията на САК взе участие в организираните официални мероприятия, включително и в проведеното тържествено заседание. Беше проведена среща с председателя на Националната камара на адвокатите в Сърбия –Виктор Гостиляц и членове на камарата, на която беше обсъдени възможностите за проучване на общите интереси и за сътрудничество.
-    На 26.02.2019 г. – председателят на САК присъства на състав на Апелативния специализиран наказателен съд на което беше разгледано искането за изменение на мярката за неотклонение на адвокат Мартин Апостолов от САК;
-    26.02.2019 г. - семинар на тема: "Развалянето на двустранните договори по чл.87, ал.3 и 4 ЗЗД. Материално-правни последици при разваляне на двустранните договори, съвместно с ЦОА "Кръстю Цончев".
-    На 27.02.2019 г. – представители на САС се срещнаха със заместник-председателя на СРС и председател на НО съдия Петя Данаилова и заместник-председателя по административните въпроси г-жа Гергана Цонева в сградата на СРС – НО на бул. „Ген.Скобелев“ 23. На срещата бяха обсъдени възможностите за облекчаване на работата на адвокатите от САК в сградата на СРС-НО, в това число и за откриване на служебен вход за адвокати в тази сграда.

През месец март 2019 г.:
-    в периода 08-10.03.2019 г. - участие на делегация на САК в 26-тия форум на Медиаторските центрове, организиран от UIA в гр.Цюрих, Конфедерация Швейцария. Събитието беше организирано със съдействието на Швейцарската адвокатска колегия, Швейцарския арбитражен институт, Швейцарската федерация на медиаторските асоциации и Швейцарската камара за търговска медиация.
Делегацията ни имаше възможността да се запознае с най-новите тенденции за разрешаване на търговски спорове и участие в дискусия, посветена на Сингапурската конвенция, която е първият международен документ, който урежда постигането на споразумения при търговски спорове чрез медиация.
Като представители на Софийската адвокатска колегия, имахме възможност да представим пред присъстващите колеги добрите практики във връзка с медиацията в България. Участието в този форум дава възможност да се следи за най-новите тенденции в света за развитието на медиацията, като алтернативен способ за разрешаване на спорове. Обменът на информация и създаването на нови контакти дава възможност за създаване на добър и модерен имидж на българските адвокати като професионалисти, за които професионалното развитие е от особена важност.
- на 14.03.2019 г. – председателят на САК участва в среща на председателите на адвокатските колегии от страната организирана със съдействието на ЦОА „Кръстю Цончев“.
- на 20.03.2019 г. – подписване на тристранен Меморандум за сътрудничество между САК, националната библиотека „Св.Св.Кирил и Методий“ и „Асоциацията за жените - адвокати“. Този меморандум даде възможност на адвокатите от САК да се снабдят впоследствие с читателски карти от библиотеката и да се организират общи събития на трите организации.
- в периода 22-23.03.2019 г. – САК, ВАдвС и БТПП организираха Международна конференция на тема: "Арбитраж – нови предизвикателства“ в гр.София, х-л „Балкан”. На конференцията беше споделен водещият френски и испански опит в областта на арбитражното производство и новите тенденции в неговото развитие.
- на 27.03.2019 г. – представители на САК взеха участие в конференция на Националното бюро за правна помощ по проект "Стратегически реформи в НБПП", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд;
- на 29.03.2019 г. – семинар на теми: „Искова защита на притезателни права с установителен иск. Правен интерес“ и „Искове за защита на нарушено или отнето владение“, съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“.
- в периода 29-31.03.2019 г. – семинар в гр.Сандански, х-л „Медите” на тема: „Ипотеката и особеният залог като обезпечения. Възбраната и запорът като обезпечителни мерки в исковия и изпълнителния процес“ (Анализ на актуалната съдебна практика)

През месец април 2019 г.:
- на 06.04.2019 г. – председателят и заместник-председателят на САК проведоха среща с ръководството на УНИЦЕФ България на която бяха обсъдени фактическите възможности за организиране на съвместни събития по сключения между двете страни меморандум от 22.11.2018 г.
- на 10.04.2019 г. – Представители на САК взеха участие в честването на 140-години от приемането на Търновската конституция, организирано от ВАдвС и Комисията по правни въпроси към Народното събрание.
- на 12.04.2019 г. – в гр.Вроцлав, Полша се проведе финалният кръг на международното състезание за млади адвокати организирано от FBE, АК Вроцлав и АК Хага на тема: „Адвокатската кантора на бъдещето“. Три от десетте екипа финалисти от по двама състезатели бяха адвокати от нашата колегия. САС взе решение и спонсорира пътните разноски за самолет на нашите финалисти. Първо място зае екипа на младите адвокати от САК Румяна Йорданова и Габриела Христова;
- в периода 12-13.04.2019 г. - Международен семинар в „Гранд хотел София“ на тема: „Чуждестранни инвестици. Инвестиции в недвижими имоти. Европейски и български регулации“, организиран от САК съвместно с ВАдвС и Международния съюз на адвокатите /UIA/ със седалище в гр.Париж.
- в периода 19-21.04.2019 г. – САК съвместно с Адвокатска колегия – гр.Ниш организираха съвместен пролетен семинар в гр. Пирот по въпросите на правната помощ
- в периода 24-27.04.2019 г. - участие на делегация на САК в международен семинар по медиация на UIA, организиран от UIA и Бейрутската адвокатска колегия. Делегацията на САК проведе преговори за сътрудничество с Председателя на Бейрутската адвокатска колегия. Беше отправена покана до Председателя на БАК за участие като лектор в международната конференция в гр.София в периода 10-11 май 2019 г. „Етичните правила на професиите на съдията, адвоката и прокурора -  гаранция за справедлив процес."
- на 27.04.2019 г. – САС съвместно с Международния съюз на адвокатите (UIA) организира Колоквиум за повишаване на професионалната квалификация на софийските адвокати, посветен на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679. в гр.София, х-л „Рамада“ на тема: „Защита на личните данни и администриране на лични данни. Готовност на адвокатите за прилагане на регламента“.

През месец май 2019 г.:
-    в периода 03-05.05.2019 г. - участие на делегация на САК в Дните на Македонската адвокатура и честване на нейната 74-та годишнина в Северна Македония, гр.Охрид. На този форум бяха проведени срещи с представители на Македонската адвокатура и обсъдени възможностите за сътрудничество и организиране на съвместни събития.
- на 08.05.2019 г. - семинар на тема: "Адвокатите срещат Медиацията - предизвикателства и предимства", съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“;
- в периода 10-11.05.2019 г. - Международна конференция по деонтология на тема: „Етичните правила на професиите на съдията, адвоката и прокурора - гаранция за справедлив процес“;
- в периода 13-17.05.2019 г. – делегация на САК взе участие в Санктпетербургския международен юридически форум (СПМЮФ).
Представителите ни участваха във всички прояви на официалната програма, лекциите и дискусионните сесии от 8,00 до 19,30 часа. Темите бяха посветени на проблемите и устройството на адвокатурата, на управлението на юридическата професия, на взаимоотношенията между адвокатура и държавната администрация, съдебната власт и прокуратурата, в частност Министерството на правосъдието и законодателните органи. Особено интересни бяха панелите за финансирането на съдебния процес, за т.н. „съдба на хонорара“, конфликта на интереси, взаимоотношенията с частните клиенти, баланса на правомощията между съда, прокуратурата, следствието и адвокатурата в сферата на икономическите престъпления и много други.
    Осъществени бяха множество срещи с представители на Федералната палата на Руската федерация, адвокатските колегии на Санкт Петербург, Азербайджан, Молдова, Белорусия, Украина, Армения, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Полша, Китай, Узбекистан, Таджикистан, Турция, Литва, Латвия, Естония, и множество европейски стани, в резултат на което се изгради основа за подписване на договори за сътрудничество с колегиите.
От проведените 124 мероприятия, всичките интересни и талантливо поднесени, последователно, методично и организирано взехме участие в тези, от които за САК имаше непосредствен интерес: по теми от значение за функционирането на АК, за отношенията на адвокатурата с държавната администрация, с Министерството на правосъдието, с нотариусите, с ЧСИ, за организацията и живота на АК, по въпросите за правната помощ, предизвикателствата при въвеждането на електронния обмен на информация, взаимоотношенията по повод проблемите на адвоката с клиента и адвокатите помежду си, ролята на адвоката в правоприлагането и др.
Вследствие на проведените срещи делегацията на САК повиши своята информираност и взискателност към работата си. Запознавайки се с практиките, тенденциите, положителния и отрицателния опит ние определихме нивото, на което следва да се да осъществяват целите на САК и усъвършенствахме методологията си по справяне с въпросите, по които САС работи ежедневно.
- в периода 30.05-02.06.2019 г. – делегация на САК взе участие в пролетния конгрес на Федерацията на европейските адвокатски колегии (FBЕ) в гр.Барселона, Испания. Представителите на нашата делегация проведоха редица срещи с представители на ръководствата на адвокатските колегии на Барселона, Мадрид, Париж, Франкфурт, Варшава и FBЕ. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество и взаимопомощ между САК и тези организации. На форума беше взето решение, че есенният конгрес на FBE през 2020 г. ще се проведе в гр.София.
- в периода 30.05-02.06.2019 г. - семинар по наказателно-правни въпроси в ОД на САК в с.Лозенец, общ.Царево, Бургаска област.

През месец юни 2019 г.:
- в периода 06-09.06.2019 г. - семинар по гражданско-правни въпроси в ОД на САК в с.Лозенец, общ.Царево, Бургаска област;
- периода 13-16.06.2019 г. – делегация на САК взе участие в международна конференция на тема: „Модерната адвокатура“ в гр.Варшава, Полша.
Беше представен уникалния опит на Софийската адвокатска колегия и Софийския адвокатски съвет, събран и осъществен през последните няколко години, във връзка със засилването на социалната роля на адвокатурата в лицето на САК и САС и взаимодействието на същите с други юридически субекти, в които участват адвокати и юристи.
Тази тема беше приета с голям интерес и предизвика обсъждания и обмяна на опит между участниците.
Представената тема пред широк кръг от адвокати от няколко континента имаше значение както за съвместното обогатяване и разширяване на опита на отделните адвокати и адвокатски колегии, така и по отношение издигане престижа на САК с новаторските идеи, които се осъществяват и ползата за всеки един отделен адвокат, както и за разширяване на методите за защита правата на адвокатите и на гражданите.
-    в периода 14-16.06.2019 г. – делегация на САК участва в националната конференция на българската адвокатура в гр.Пловдив.
-    на 28.06.2019 г. – беше сключено споразумение между САК и Център за спогодби и медиация при Софийски районен и Софийски градски съд.

През месец юли 2019 г.:
- Конкурс за подбор на участници, които да представят България на състезание по ораторско майсторство в Чад Н‘джамена, съвместно с Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция/ CIB и Международната организация на франкофонските държави;
- Изпращане на участник в Международната конференция за млади адвокати, организирана от Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция със седалище в Париж. (cib-avocats.org) Конференцията се проведе през септември месец в гр.Ереван, Армения. За участие в конференцията бяха поканени млади адвокати от колегиите на България, Сърбия, Северна Македония, Косово, Румъния, Албания, Гърция, Черна Гора и Молдова;
- Международна лятна школа за преговори, гр. Поморие с което адвокатите повишиха квалификацията си и специализацията си в тази област;
- в периода 08-12.07.2019 г. – делегация на САК взе участие в Международна конференция на Парижката адвокатска колегия по въпросите на спорта и спортното право. Форумът бе съпроводен с организиране на спортни игри за адвокати. Организацията и провеждането на събитието бяха полезни за натрупване на опит в тази насока, който би позволил както участие в бъдещи прояви, така и възможност за провеждане на такива в рамките на българската адвокатура.

През месец септември 2019г.:
- в периода 13-16.09.2019 г. - Семинар по наказателно-правни въпроси в ОД на САК в с.Лозенец, общ.Царево, Бургаска област;
- в периода 20-23.09.2019 г. - Семинар по гражданско-правни въпроси в ОД на САК в с.Лозенец, общ.Царево, Бургаска област;
- в периода 12-14.09.2019 г. – делегация на САК участва в семинар на UIA в Милано, който беше с разнообразни теми.
    Лекциите и дискусиите бяха разделени на 7 панела:
•    I панел: Определяне обхвата на едно вътрешно разследване.
•    II панел: Защита на данните и поверителност.
•    III панел: Привилегиите, които има клиента на адвоката.
•    IV панел: Интервюта на служителите и дисциплинарни процедури.
•    V панел: Лица, подаващи сигнали.
•    VI панел: Да се самодокладвам ли или да не се самодокладвам?
•    VII панел: Разрешаване на проблеми във фирмената структура и процедура.
Целта на обсъжданите въпроси беше да бъде предоставена важна информация и да бъдат дадени насоки от утвърдени в тази критична за бизнеса област. Бяха проведени срещи с новоизбрания президент на UIA адв.Джером Рот и новоизбрания председател на АК Милано адв.Винишио Нардо, които обещаха съдействието си за бъдещи общи събития на представляваните от тях организации със САК.
- в периода 12-14.09.2019 г. – представител на САК участва в световна конференция на City Bar Leaders в гр.Варшава, Полша и установи контакти на високо ниво с ръководствата на адвокатските колегии на Варшава, Барселона, Мадрид, Франкфурт, Париж, Ню Йорк и Шанхай.
- в периода 19-21.09.2019 г. – делегация на САК участва в семинар на UIA – 10 годишен бизнес правен форум в гр.Виена, Австрия. По време на семинара бяха проведени срещи с ръководствата на адвокатските колегии на Виена, Страсбург и Амстердам и обсъдени възможностите за сътрудничество.
- в периода 26-29.09.2019 г. – представители на САК взеха участие в проведените в СОК "Камчия", община Варна „Дни на адвокатите“ организирани от ЦОА „Кръстю Цончев“. Отборът от млади адвокати от САК спечели първо място на състезанието по гражданско-правни казуси. Победителите бяха наградени на заседание на САС с избрани творби на Кристиан Таков.

През месец октомври 2019 г.:
-    в периода 02-07.10.2019 г. – представител на САК участва в тържествено честване на 100–годишнината на адвокатска колегия Азербайджан, в гр.Баку. Отборът по футбол на САК взе участие на собствени разноски в проведения футболен турнир, състоял се като част от тържествата по случай 100-годишнината на адвокатската колегия. Българският отбор се класира на 8-мо място от 16 участника. Бяха създадени множество нови контакти, получени бяха покани за участие в предстоящи турнири в Полша, Грузия и Иран.
- на 10.10.2019 г. – представители на САК взеха участие в официалното откриване на учебната година в ЦОА „Кръстю Цончев“;
- в периода 11-12.10.2019 г. – САК беше за първи път домакин на есенната национална конференция на българската адвокатура, която се проведе в хотел „Рамада”.
- на 16.10.2019 г. – представители на САК участваха в международния семинар на LEGAL 500, организиран в х-л „Балкан“, гр.София от Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“.
- на 16.10.2019 г. – представители на САК взеха участие в представянето на поредния брой на списание „Правен барометър“ в Гранд хотел София, гр.София.
- в периода 24-26.10.2019 г. – делегация на САК взе участие в есенния конгрес на FBE в гр.Лисабон, Португалия.
    Това беше първият съвместен конгрес, организиран от FBE и CCBE. Темата на конференцията беше „Саморегулацията в юридическата професия: тест за пропорционалност и качество“, като целта на обсъжданите въпроси бе да се направи актуална оценка на положението на юридическата професия в различните държави.
    На 24 октомври 2019 г. се проведе обичайната среща на Управителния борд на FBE и президентите на отделните комисии, както и среща на членовете на комисиите.
Официалното откриване на Конференцията бе на 25 октомври 2019г. Същото бе съпроводено с встъпителни речи. Дискусиите бяха разделени на 4 панела:
•    I панел: Саморегулацията и новата директива относно теста за пропорционалност: каква е промяната?
Обсъждани въпроси: Регулацията на юридическата професия в Европа? Какво е нужно? Какво остава да бъде постигнато? Анализ на Директива 2018/958 и какво въздействие оказва тя върху юридическата професия? Отражението на Директивата на национално ниво: какви са мерките, които взимат парламентите/адвокатските колегии и другите обединения на адвокати?
•    II панел: Предизвикателства пред саморегулирането: гаранция ли е за по-добро качество?
Обсъждани въпроси: Приносът на саморегулирането при постигане на баланс между качествата на услугата и спазването на етичните правила. Саморегулиране и обществен интерес. Баланс между етичните ценности и качеството през призмата на адвоката. Достъп до качествени правни услуги за гражданите в съвременното общество.
•    III панел: Обезпечаване и мониторинг на качеството в юридическата професия: поглед върху опита на отделните държави.
Обсъждани въпроси: Най-добри практики за мониторинг на качеството, управление на качеството, осигуряване на качество и опитът на различните европейски народи.
IV панел: Нова перспектива: поведенческата икономика; това ли е подходящият инструмент за по-добро качество?
Обсъждани въпроси: Поведенческа перспектива относно регулирането качеството на професионалните услуги: какво е новото?
По време на събитието бяха осъществени срещи с представители на много адвокатски колегии и ръководството на FBE. Беше потвърдено домакинството на София за следващия есенен конгрес на FBE като бяха обсъдени и варианти за теми на конгреса;
- в периода 25-27.10.2019 г. – делегация на САК взе участие в кръгла маса на тема „Правна помощ“ в гр.Златиброд, Република Сърбия.
Конференцията бе на много високо професионално ниво. Присъстваха колеги от Черна гора, Войводина, Босна и Херцеговина и др. Белградската колегия, в лицето на председателя им изрази своята признателност за възприетите от нашето законодателство правни норми по отношение на правната помощ, като се позова, че техните норми са именно взаимствени от нас.
Бяхме посрещнати подобаващо като лица, на които могат да се доверят и които са им много близки, както по норми, така и по бит и традиции.
Изразено бе желание от председателя на адвокатска колегия-Белград и занапред в бъдеще да се провеждат такива форуми с участие на двете страни, като взаимно ползотворни за колегите и за колегиите.
В периода 25-26.10.2019 г. – представители на САК участваха в гр. Видин в кръгла маса на тема: „Устройствени и етични правила за упражняване на адвокатската професия в България, Сърбия, Румъния, Словения и Хърватска“. Събитието беше полезно за обмяна на опит в областта на устройствените и етични закони на адвокатурите на балканските държави.
- на 31.10.2019 г. – САК обяви „Ден на отворените врати“, в който адвокатите и гражданите имаха възможността да посетят сградата на Колегията и да се запознаят с нейната дейност. Ръководството на САК проведе на този ден срещи с ръководствата на ЕЛСА България и БТПП.

През месец ноември 2019 г.:
- в периода 06– 10.11.2019 г. – делегация на САК взе участие в 63-тия Годишен конгрес на Международния съюз на адвокатите, със седалище в Париж, Франция /UIA/ в Люксембург. В събитието взеха участие следните лица:
1. Официален представител на домакините: Франсоа Прюм – Президент на Конгреса, адвокат от Люксембург, бивш Председател на Адвокатската колегия на Люксембург
2. Официални представители на UIA:
Исуф Баадио /Буркина Фасо/ – Президент на UIA
Джером Рот /САЩ/ – Новоизбран Президент на UIA
Хорхе Марти Морено /Испания/ – Първи Вицепрезидент на UIA
Педро Паис де Алемйда /Португалия/ – бивш Президент на UIA
Лоранс Бори /Швейцария/ - бивш Президент на UIA
Антоан Акл /Ливан/ - бивш Президент на UIA
Заместник председателите на UIA
Членовете на Изпълнителния комитет и Управителния съвет на UIA
Регионални секретари на UIA
3. Официални гости:
Великият Хергоц на Люксембург, Министър-Председателя на Люксембург, Министърът на Правосъдието на Люксембург, Кметицата на Люксембург.
Председатели и Главни секретари на Национални адвокатски колегии на страни-колективни членове на UIA
4. В работата на конгреса взеха участие представители на адвокатски организации-колективни членове на UIA, както и адвокати-индивидуални членове от всички континенти.
Бяха приети Годишен доклад за дейността на UIA и финансов отчет. Бяха избрани нови членове на ИК и УС на мястото на тези, чиито мандати приключиха. По време на конгреса се проведоха работни срещи и заседания на всичките над 43 комитети и работни групи на UIA.
Представителите на САК участваха в заседанията на повече от 10 комисии, както и в заседанието на Форума на адвокатите от Централна и Източна Европа, където бяха обсъдени съвременните предизвикателства пред адвокатската професия и процесите, които протичат в законадателството на страните в региона, които имат пряко отношение към адвокатската дейност.
В рамките на конгреса се проведоха редица индивидуални срещи, а именно:
- с Новоизбрания Президент Джером Рот, с когото беше договорено продължаването на Специалната програма за квлаификация на адвокатите от САК и на когото беше връчена покана да посети София за честването на Деня на адвоката и да бъде лектор на конференцията посветена на Върховенството на Правото;
- с Президента на Федерацията Европейските адвокатури /FBE/ Силвия Хименес и Вице-Президента Доминик Атиас, с които бяха обсъдени подробности за домакинството на София на конгреса през 2020 година;
- с Председателя на Адвокатска колегия на Войводина, с когото беше обсъдена възможността за сключване на споразумение за сътрудничество между двете колегии.
- на 21.11.2019 г. – САК организира традиционния Тържествен молебен за здравето и благополучието на софийските адвокати и техните семейства;
- в периода 21-22.11.2019 г. – Софийският адвокатски съвет, съвместно с Висшия адвокатски съвет на Република България и Института за Върховенство на Правото (IROL) на Международния съюз на адвокатите (UIA), организира международна конференция на тема „Ролята на адвокатурата за върховенството на правото и демократичното общество“. Програмата на тази конференция съдържаше три подтеми: върховенството на правото, достъпа до правосъдие и защита на защитата. За пръв път в историята на Българската адвокатура беше организирана конференция с четири работни езика (български, английски, френски и руски), лекторите и гостите на която бяха на изключително високо ниво. Лектори на конференцията бяха адв.Джером Рот – Президент на UIA, адв.Микеле Лукерини – Президент на FBE (2018-2019), членове на адвокатските съвети на колегиите на Мадрид, Барселона, Париж, Варшава, Милано, Москва, Киев, Анкара, Истанбул и други големи колегии. В конференцията взеха участие президента и вицепрезидента на Азербайджанската адвокатска колегия, вицепрезидента на Федералната палата на адвокатурата на Руската Федерация, вицепрезидента на Федералната палата на Украинската адвокатура и представители общо на 29 организации от 15 държави. Гостите на събитието останаха силно впечатлени от неговото изключително високо ниво. По време на конференцията САК подписа споразумения за сътрудничество с 5 адвокатури: Москва област, Истанбул, Войводина (Нови сад), Варшава и Клуж.
- на 22.11.2019 г. в хотел „Рамада“ се проведе традиционния Бал на САК;
- на 25.11.2019 г. – САК организира семинар на тема: „Служебният защитник в наказателния процес” за колегите служебни защитници, съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“;


- на 25.11.2019 г. – САК организира съвместно с Асоциацията на жените-адвокати и Асоциацията на жените – юристи Милано, Италия кръгла маса на тема: „Адвокати срещу насилието“, на която беше представен „Декалог за адвокати“. Форумът беше посветен на Световния ден в подкрепа на насилието срещу жени.
- в периода на 28-30.11.2019 г. – делегация на САК взе участие в откриването на съдебната година на Парижката адвокатура в гр.Париж, Франция. Делегацията ни участва активно в тържествената церемония и в конференцията, организирани от ПАК. Бяха проведени срещи с управителните органи на Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция (CIB) и на ПАК.

През месец декември 2019 г.:
- в периода 06-08.12.2019 г. – САК проведе обучителен семинар по наказателно-правни въпроси в с.Марково, общ.Пловдив на теми: „Доказателства събрани в нарушение на ЕКПЧ. Въззивно и касационно производства. Право на касационна жалба и протест. Допустимост” и „Касационно производство. Правомощия на касационната инстанция. Възобновяване на наказателните дела”.
- в периода 12-14.12.2019 г. – представители на „Дружество на младите адвокати София“ и на ЕЛСА България взеха участие в Международна конференция на ЕЛСА Бенелюкс в гр.Брюксел, Белгия.
По време на конференцията се установиха по-добри контакти с ръководството на „ЕЛСА Интернешънъл“ и с националните ръководства на организациите на „ЕЛСА“ от Бенелюкс, Австрия, Франция, Германия, Португалия, Великобритания, Естония и други. Беше постигната договореност с ръководството на „ЕЛСА Интернешънъл“ за организиране на съвместен семинар със САК и ЕЛСА България през пролетта на 2020 г. в гр.София.
- на 14.12.2019 г.- председателят на САК взе участие в публичното обсъждане на ЗИДЗА, организирано в ЦОА „Кръстю Цончев“;
- на 16.12.2019 г. – САК организира традиционното коледно парти за колегите-адвокати, станали родители през 2019 г.
- на 19.12.2019 г. - САК организира традиционното коледно парти за децата на адвокатите от САК в Двореца на децата, гр.София;
- в периода 27-29.12.2019 г. – делегация на САК взе участие в празника на адвокатурата на гр.Ниш. Беше постигната договореност за разширяване на сътрудничеството и провеждането на съвместен семинар в България през пролетта на 2020 година.
    През есента на 2019 година представители на САС проведоха редица срещи с ръководствата на СРС, СГС и САС. Постигна се договореност за стриктното спазване на етичните правила в отношенията между магистратите, съдебните служители и адвокатите, и за облекчаване на работата на адвокатите в тези съдилища. Ръководствата на САК и СРС се обединиха около идеята за отваряне на служебен вход за адвокати в сградите на ГК и НК на СРС. Предстоят нови срещи както с ръководствата на тези съдилища така и с ръководствата на ВКС, ВАС, НБПП и кмета и зам.кметовете на СО.
От краткия обзор е видно, че САК е взел дейно участие, организирал е самостоятелно или с други партньорски организации или е подкрепил организирането на множество събития през 2019 г.
Наред с това, Софийският адвокатски съвет следеше ежеседмично всички новини, свързани с адвокатурата, като е взимал становища и отношение по актуални и неотложни въпроси, като:
1.    Претърсването на адвокатски кантори и произвол спрямо адвокати; привличането на колега обвиняем в наказателно производство и постановяването на мярка за неотклонение „парична гаранция“, заради работата му като адвокат;
2.    Излизане с позиция и подкрепа на позиция на международните ни партньори, както и изпращане на протестна нота до посолството на Иран по повод осъждането на адв.Насрин Сотуде, една от най-изявените адвокати по човешки права в Иран, носителка на наградата „Сахаров“ и ярка поддръжничка на защитата правата на жените, заради деяния, свързани изцяло с работата й на адвокат и с позицията й на правозащитник с присъда от 38 години затвор и 148 удара с камшик;
3.    Изпращане до Министерски съвет, Народното събрание, Висшия адвокатски съвет, КЗК и други институции на сигнали, становища, писма и др. по актуални въпроси, които засягат пряко работата на адвокатурата.
4.    Изпращане на становища по различни сигнали за произвол над български и чуждестранни адвокати.
5.    Сключване на редица международни споразумения за сътрудничество.
6.    Изпращане на становище до програмния съвет на БНР по повод уволнението на журналиста Силвия Великова.
7.    Обобщаване на постъпилите въпроси на адвокати от САК към кандидата за главен прокурор и изпращането им във ВСС.


Председател на САК
адв.Ивайло Данов

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020